Katedra Algorytmów i Baz Danych

 

Publikacje

Jednostka: Katedra Algorytmów i Baz Danych
Sekretariat: mgr Małgorzata Duszyńska-Ozga,
tel.: (+48 42) 635 59 61
e-mail: duszm@math.uni.lodz.pl
Kierownik: prof. dr hab. Marcin Studniarski,
tel.: +48 42 635 58 87
e-mail: marstud@math.uni.lodz.pl
www: math.uni.lodz.pl/~marstud/
Seminaria: Seminarium Katedry

 • “Teoria i metody numeryczne optymalizacji. Teoria i zastosowania algorytmów ewolucyjnych”, wtorek 10-12, s. D 103
Działalność naukowa:
 • algorytmy ewolucyjne i ich zastosowania
 • warunki optymalności w zadaniach programowania nieliniowego, w szczególności warunki wyższych rzędów
 • warunki konieczne i dostateczne słabego ostrego minimum
 • analiza niegładka i jej zastosowania w optymalizacji
 • uogólniona wypukłość i jej zastosowania w optymalizacji
 • aproksymacja numeryczna subgradientów funkcji niegładkich
 • metody rozwiązywania równań niegładkich, w szczególności metody uogólnionego jakobianu
Działalność dydaktyczna:
 • Metody numeryczne
 • Bazy danych
 • Administracja systemów bazodanowych
 • Seminarium magisterskie
 • Analiza portfelowa
 • Instrumenty pochodne i elementy inżynierii finansowej
 • Analiza techniczna
 • Podstawy baz danych
 • Portale internetowe
 • Metody przetwarzania danych semistrukturalnych (XML)
 • Systemy bazodanowe
 • Ryzyko inwestycji finansowych
 • Modele wyceny opcji
 • Projektowanie systemów informatycznych
Jednostka macierzysta: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Skład osobowy:
Pracownicy naukowo-dydaktyczni: prof. dr hab. Marcin Studniarski, prof. zw. ( www , mail )
dr hab. Tadeusz Antczak, prof. nadzw. ( www , mail )
dr Marek Śmietański, adiunkt ( www , mail )
dr Michał Bleja, adiunkt ( mail )
mgr Aleksandra Stasiak, asystent ( www , mail )
Pracownicy dydaktyczni: dr Witold Budzisz, st. wykładowca ( www , mail )
Doktoranci: mgr Rafał Prońko