Spotkania informacyjne dotyczące Kompleksowego Systemu Informacyjnego dla Zarządzania UŁ i związane z tym godziny dziekańskie na WMiI UŁ w dn. 20 grudnia 2012 r.

 

Rektor UŁ prof. Włodzimierz Nykiel serdecznie zaprasza pracowników Uczelni na spotkania informacyjne dotyczące Kompleksowego Systemu Informacyjnego dla Zarządzania UŁ i korzyści płynących z wdrożenia tego systemu dla pracowników naszej Uczelni.

Spotkania są otwarte dla wszystkich pracowników i odbędą się:

- 18 grudnia br. o godz. 13.15 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, Aula T-1, wejście od ul. Rewolucji 1905 r. nr  39/41, budynek T,

- 19 grudnia  br. o godz. 13.00 na Wydziale Filozoficzno-Historycznym, Sala Rady Wydziału (nr 102, I p.), ul. Kamińskiego 27 a,

- 20 grudnia br. o godz. 8.30 na Wydziale Matematyki i Informatyki – Aula Wydziału, ul. Banacha 22.

 W celu umożliwienia pracownikom Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ uczestnictwa w tych spotkaniach Dziekan WMiI UŁ prof. dr hab. Ryszard Pawlak ogłasza w dniu 20.12 2012 r. (czwartek) w godz. 8.00-10.00 godziny dziekańskie.             

Uwaga! Godziny dziekańskie nie dotyczą zajęć, podczas których są zaplanowane sprawdziany lub kolokwia.