Serdecznie gratulujemy Panu mgr. Arturowi Lipnickiemu obrony pracy doktorskiej!

 

 

W dniu 13.11.2013 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ odbyła się obrona pracy doktorskiej Pana mgr. Artura Lipnickiego. Promotorem pracy na temat: „Metryczne własności addytywnej grupy wielomianów o współczynnikach całkowitych na odcinku [0,1]“ jest Pan Prof. dr hab. Wojciech Banaszczyk (Uniwersytet Łódzki). Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Łuczak (Uniwersytet Łódzki).), dr hab. Mirosław Baran (Uniwersytet Jagielloński). Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Quick https://topspyingapps.com/how-to-spy-on-a-cell-phone-remotely-for-free compose quick compose window the quick compose window at the top is the star attraction of project phoenix
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.