Seminarium dla nauczycieli matematyki z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Odziałem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Matematycznego ma zaszczyt zaprosić nauczycieli matematyki województwa łódzkiego na seminarium poświęconemu pracy z uczniem zdolnym.

Spotkanie rozpocznie się w dniu 16 maja (czwartek) 2013 roku o godzinie 14.30 w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Banacha 22; 90-238 Łódź. Gospodarzem spotkania będzie Dziekan WMiI prof. dr. hab. Ryszard Pawlak, a wśród zaproszonych gości są: Łódzki Kurator Oświaty oraz przedstawiciele władz Łodzi. Zgłoszenia proszę kierować na adres anrychle@math.uni.lodz.pl do dnia 10 maja 2013 roku. Liczba miejsc duża (150), ale jednak ograniczona.

Program seminarium:

 

  1. Krótkie przemówienia zaproszonych gości.
  2. Wykład dr Joanny Jaszuńskiej* (Politechnika Warszawska) – O godzinie 3:15 wskazówki zegara oczywiście pokrywają się, czyli o sugestywnie brzmiących bzdurach – to, co wydaje się oczywiste i niewymagające dowodu, nie tylko nie zawsze jest takie oczywiste, ale wręcz nie zawsze jest prawdziwe.
  3. Dyskusja o problemach z jakimi borykają się nauczyciele pracujący z uczniami zdolnymi

 

Pani dr Joanna Jaszuńska uczestniczy w wielu inicjatywach związanych z pracą z uczniami zdolnymi. Oprócz licznych zajęć prowadzonych dla uczniów i nauczycieli prowadzi stronę autorską w czasopiśmie Delta http://www.deltami.edu.pl/delta/autorzy/joanna_jaszunska/ . Dwukrotnie prowadziła z nauczycielami cieszące się ogromnym zainteresowaniem zajęcia w ramach seminariów „Poznajemy Olimpiadę Matematyczną Gimnazjalistów”, które odbyły się w Łodzi w gmachu Liceum Uniwersytetu Łódzkiego.