Rozliczanie umów z prawami autorskimi – warsztaty

 
Rozliczanie umów z prawami autorskimi – warsztaty
04.04.2014 r.
Miejsce: Warszawa

Cena: 420 PLN + VAT
Przy zgłoszeniu do 21 marca 2014 r.
Później 590 PLN + VAT

Wprowadzenie w 2013 r. limitu kosztów autorskich spowodowało duże zamieszanie a rygorystyczne podejście organów podatkowych i ZUS sprawiło, że przy dużych przychodach autorskich koszty 50%-owe okazują się pułapką, której jednak można uniknąć właściwie formułując zapisy umowy.

Warszataty mają na celu usystematyzowanie wiedzy oraz wskazanie praktycznych rozwiązań i sposobów obrony w przypadku kontroli organów skarbowych i ZUS.

W programie: 

Rodzaje umów z prawami autorskimi

 • Umowa o pracę
 • Umowa o dzieło
 • Umowa zlecenia
 • Inne umowy o przeniesienie praw autorskich

Aspekty podatkowe

 • Definicja kosztów uzyskania
 • Limit autorskich kosztów uzyskania – konsekwencje dla płatnika i ubezpieczonego
 • Przekroczenie limitu i co dalej?
 • Optymalizacja kosztów autorskich w przypadku przychodów przekraczających limit

Umowa o dzieło z prawami autorskimi

 • Ustalenie źródła przychodów
 • Umowa o dzieło a umowa zlecenia
 • Jak wybronić umowę o dzieło podczas kontroli ZUS

Rozliczanie umów

 • Rezydenci i nierezydenci podatkowi
 • Rozliczanie podróży
 • Obowiązki podatkowo-ubezpieczeniowe
    Ekspert: Paweł Ziółkowski

Prawnik, trener, publicysta, konsultant.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy

Autor ponad 10.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 900 szkoleń o tematyce prawnej.

Prowadzi zajęcia dla słuchaczów studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace – Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.  

Kontakt
tel. (22) 100 45 55
e-mail: 
Nova Skills sp. z o.o. , ul. Kolejowa 47/U23, 01-210 Warszawa
tel. (22) 100 45 55, fax. (22) 100 45 54,
Im ergebnis der untersuchungen wurde der lichtelektrische effekt entdeckt

Winning spyappsinsider.com/highster-mobile-review/ when in the lead becomes a test in endurance, rather than a vicious battle for dominance

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.