REKRUTACJA NA WYDZIALE MATEMATYKI I INFORMATYKI UŁ – WAŻNE INFORMACJE

 

TERMINY WAŻNE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE  PIERWSZEGO STOPNIA

1.       Elektroniczna rejestracja                                                       6 maja – 3 lipca

2.       Dokonanie opłaty rekrutacyjnej                                            6 maja – 3 lipca

3.      Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku                          do 8 lipca

4    Wprowadzenie wyników matur                                             do 8 lipca

5.       Informacja o zakwalifikowaniu na studia (w systemie)       10 lipca

6.       Składanie dokumentów                                                        11 lipca – 17 lipca

7.       Przesyłanie dokumentów pocztą                       do 22 lipca (decyduje data nadania – do 17 lipca)

8.       Informacja o przyjęciu na studia (w systemie)                     najpóźniej 29 lipca

 

TERMINY WAŻNE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (I termin)

1.       Elektroniczna rejestracja                                                       6 maja – 17 lipca

2.       Dokonanie opłaty rekrutacyjnej                                            6 maja – 17 lipca

3.       Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku                          do 22 lipca

4.       Informacja o zakwalifikowaniu na studia (w systemie)        do 24 lipca

5.       Składanie dokumentów                                                         25 lipca – 31 lipca

6.       Przesyłanie dokumentów pocztą                      do 5 sierpnia (decyduje data nadania – do 31 lipca)

7.       Informacja o przyjęciu na studia (w systemie)                     najpóźniej 8 sierpnia

 

 

 

 

TERMINY PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW (dyżury komisji rekrutacyjnej)

- dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

11 lipca (piątek) – godz. 9.00-14.00

12 lipca (sobota) – godz. 10.00-15.00

14 lipca (poniedziałek) – godz. 10.00-15.00

15 lipca (wtorek) – godz. 13.00-18.00

16 lipca (środa) – godz. 10.00-15.00

17 lipca (czwartek) – godz. 12.00-17.00

- dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

25 lipca (piątek) – godz. 9.00-14.00

28 lipca (poniedziałek) – godz. 10.00-15.00

29 lipca (wtorek) – godz. 13.00-18.00

30 lipca (środa) – godz. 10.00-15.00

31 lipca (czwartek) – godz. 12.00-17.00

 

 

 

MIEJSCE PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

Wydział Matematyki i Informatyki

ul. Banacha 22

90-238 Łódź

pok. A121

 

 

 

DANE KONTAKTOWE DLA KANDYDATÓW Z KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ

STUDIA STACJONARNE

tel. (42) 635 59 84 (czynny w godzinach pracy komisji)

e-mail:

 

 

 

CZYNNOŚCI, KTÓRE KANDYDAT MUSI WYKONAĆ, aby zarejestrować się w internetowym systemie rekrutacyjnym () są szczegółowo opisane pod adresem

 

 

 

LISTĘ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, które należy złożyć po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na wybrany kierunek studiów, można znaleźć pod adresami:

- dla kandydatów na studia pierwszego stopnia

- dla kandydatów na studia drugiego stopnia –

 

 

 

OPISY KIERUNKÓW znajdują się pod adresami

- informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia –

- informatyka studia stacjonarne drugiego stopnia –

- matematyka studia stacjonarne pierwszego stopnia -

- matematyka studia stacjonarne drugiego stopnia –

 

Our students should not be penalized as a result of school administrators best site buy essay acting in the interest of fiscal conservation, said union city mayor brian stack

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.