Rekrutacja na kurs intensywny CAGIR w Dijon (Francja)

 

CAGIR – kurs intensywny programu Erasmus

Dijon (Francja), 6 – 19 lipca 2014

Unikalna szansa na uczestnictwo w nowatorskim projekcie wraz ze studentami z 5 krajów

Katedra Geometrii UŁ wraz z partnerami z uniwersytetów w:
Leuven (Belgia),
Dijon (Francja),
Bari (Włochy),
Santiago de Compostela (Hiszpania)
oraz z Uniwersytetu Jagiellońskiego
organizuje trzecią już edycję kursu intensywnego Erasmusa pod nazwą Computer Aided Geometry of Curves and Surfaces with Image Recognition. Kurs zostanie przeprowadzony na Universite de Bourgogne w Dijon w dniach 6-19 lipca 2014.

Obejmie 60 godzin zajęć dydaktycznych w języku angielskim i jest wyceniony na 4 punkty ECTS (jest także równoważny jednemu przedmiotowi na studiach doktoranckich); szczegóły można znaleźć na stronie http://cagir.math.uni.lodz.pl . W kursie weźmie udział ok. 28 studentów i ok. 10 wykładowców z organizujących go uniwersytetów. Organizatorzy pokrywają koszty dojazdu, zakwaterowania i częściowego wyżywienia dla uczestników kursu.

Warunkami udziału są:
posiadanie statusu studenta UŁ (na studiach I, II lub III stopnia – matematyka lub informatyka),
zainteresowanie tematyką kursu,
nieuczestniczenie w jego poprzednich edycjach.
Uniwersytet Łódzki będzie mógł zakwalifikować 4-5 uczestników.

Zgłoszenia proszę przesyłać na mój adres elektroniczny maczar@math.uni.lodz.pl
do 17 kwietnia 2014. Powinny zawierać:
1. imię i nazwisko,
2. poziom i rok studiów,
3. zrealizowane przedmioty związane z geometrią, grafiką komputerową, oprogramowaniem matematycznym wraz z ocenami,
4. dodatkowo: opinię od opiekuna naukowego lub innego pracownika Wydziału.

Kwalifikacja uczestników zostanie zakończona do 25 kwietnia 2014. Preferowani będą studenci III (i odpowiednio II) stopnia z wysoką średnią z przedmiotów geometrycznych. O wynikach zostaną poinformowani wszyscy zgłaszający się.
Zachęcam do udziału w konkursie. Na dodatkowe pytania mogę odpowiedzieć elektronicznie lub osobiście (pokój A 221).

dr Maciej Czarnecki

For one, analysts say that national or state standardized tests typically occur far less often overseas than pro essay writer is required under the nclb law, which calls for annual testing in grades 3-8 and once again in high school
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.