Rejestracja na przedmioty do wyboru w r.akad. 2014/15 dla studiów stacjonarnych

 

Rozpoczęcie rejestracji: dn. 14.06.2014 godz. 7:00 dla kierunku Matematyka, godz. 17:00 dla kierunku Informatyka

Zakończenie rejestracji: godz. 23:59 dn. 23.06.2014

Wykaz przedmiotów do wyboru jest dostępny na stronie naszego Wydziału (UsosWeb)

W razie problemów proszę o maile na adres: salska@math.uni.lodz.pl

Any thoughts to a http://phonetrackingapps.com/ macdummie on where I should go from here
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.