Rejestracja na lektoraty, proseminaria, seminaria magisterskie, projekty zespołowe i projekty dyplomowe dla studiów stacjonarnych

 
Uwaga!
Rejestracja na lektoraty, proseminaria, seminaria magisterskie, projekty
zespołowe i projekty dyplomowe dla studiów stacjonarnych odbędzie się we
wrześniu, po ogłoszeniu planu zajęć.

www.samedaypaper.org/

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.