Regulamin konkursu ofert na realizację zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami” w 2014 r.

 

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Pana Prof. dr. hab. Antoniego Różalskiego -Prorektora ds. Nauki UŁ przesyłam informację Urzędu Miasta Łodzi w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania “Współpraca z wyższymi uczelniami” w zakresie

wspierania rozwoju Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego.

 

W załączeniu Regulamin Konkursu Ofert oraz wzór wniosku.

 

Wnioski w 2 egzemplarzach w wersji papierowej, zaakceptowane przez Dziekana Wydziału (na ostatniej stronie wniosku) należy składać w Biurze Nauki UŁ (pokój 221)w terminie do 17 lutego 2014 r.

 

Złożone wnioski zostaną przekazane do Departamentu Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi za pośrednictwem Biura Nauki.

 

Wersję elektroniczną wniosku można wysłać po uzyskaniu podpisów Kwestora UŁ i Prorektora ds. Nauki.

 

W przypadku pytań proszę kontaktować się z Panią Aliną KOŁODZIUK, tel. 635-41-59;

e-mail.alina.kolodziuk@uni.lodz.pl

 

W przypadku wniosków dotyczących dofinansowania organizacji konferencji proszę uzgodnić kosztorys z Panią Katarzyną Kaniewską – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne,tel. 635-54-40; e-mail:katarzyna.kaniewska@uni.lodz.pl.

 

Iwona Rytych-Kaleta

Kierownik Biura Nauki UŁ

tel./fax (42)635-41-58

Wniosek_2014

Zarządzenie_2014

Samsung is lined up to produce between 70 million to 100 million units, with the likes of lg and sharp refer to this among the companies said to be ready to ramp up production for 2018
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.