PWN: najnowsze zmiany w Regulaminie NCN – jak uzyskać grant w 2014 r.

 
Szanowni Państwo,od stycznia 2014 obowiązuje nowy Regulamin przyznawania środków przez Narodowe Centrum Nauki na realizację zadań w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich. Rada Narodowego Centrum Nauki uchwaliła wiele istotnych zmian dotyczących przyznawania grantów, kryteriów i ograniczeń konkursów oraz procedur odwołań.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się:

  • które koszty można sfinansować z grantów Narodowego Centrum Nauki,
  • jakie są zasady i tryb oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych,
  • jaka jest rola Koordynatora, Recenzentów i Panelu w procesie oceny wniosku w Narodowym Centrum Nauki,
  • jakie są ograniczenia w występowaniu z wnioskami w konkursach NCN,
  • na jakie błędy najczęściej zwracają uwagę recenzenci,
zapraszamy na warsztaty
Jak z sukcesem przygotować wniosek o grantKraków, 11.04.2014 r.
Warszawa, 14.04.2014 r.
Poznań, 15.04.2014 r.
Zarejestruj się
Warsztaty składają się z czterech bloków merytorycznych:

Blok I Co koniecznie trzeba wiedzieć przed przystąpieniem do pracy nad wnioskiem – jak znaleźć grant dla siebie – różnorodne konkursy a rozwój naukowca.
Blok II Tworzenie wniosku – w jaki sposób sformułować wniosek i „sprzedać” swój pomysł.
Blok III Proces oceny wniosku –  wniosek z perspektywy recenzenta.
Blok IV Kwestie formalne przy pisaniu grantu – jak skutecznie radzić sobie z wymogami formalnymi i administracyjnymi Uczelni, problemami z zamówieniami publicznymi, wymaganiami księgowymi.
Zarejestruj się
Osoby, które zarejestrują się na warsztaty do 18.03.2014r. będą miały możliwość skorzystania z ceny promocyjnej!
W ramach opłaty oferujemy:

  • materiały szkoleniowe zawierające szerokie opracowania i przykłady, rekomendowane przez Wydawnictwo Naukowe PWN,
  • prestiżowy certyfikat potwierdzający przećwiczone umiejętności wraz z rekomendacją Wydawnictwa Naukowego PWN i Polskiej Izby Firm Szkoleniowych,
  • możliwość konsultacji z ekspertem i uzyskanie odpowiedzi na indywidualne zapytania,
  • organizację lunchu oraz przerw kawowych.

Szczegóły dotyczące szkolenia: http://konferencje.pwn.pl/granty?page=85

Z wyrazami szacunku
Agata Grzegorzewska
Kierownik Projektu – Wydawnictwo Naukowe PWN
tel. 22 69 54 170

I chuckle, he said, because paper writer this is how na ve these people are
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.