propozycja współpracy z Chandigarh University, Indie

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Uniwersytet Łódzki otrzymał emailowo propozycję nawiązania współpracy z Chandigarh University, Indie. Jest to uczelnia, o której stworzyliśmy Państwu notatkę (w załączeniu).

Chandigarh University jest jedną z wiodących prywatnych uczelni wyższych w Północnych Indiach. Uczelnia oferuje studia na wielu kierunkach, w tym na pokrewnych z Uniwersytetem Łódzkim w zakresie:

-          Wydziału Zarządzania (University School of Business);  

-          Filologii angielskiej, Wydziału Filologicznego (University Institute of Languages, Literature & Culture);  

-          Wydziału Nauk o Wychowaniu (University Institute of Teachers’ Training & Research);

-          Informatyki, Wydziału Matematyki  Informatyki oraz Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej  (University Institute of Computing);  

-          Biotechnologii, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska (University Institute of Sciences);

       -          Turystyki i Rekreacji, Wydziału Nauk Geograficznych (University Institute of Hotel Management).

 W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o zadecydowanie czy jednostki Państwa Wydziału byłyby zainteresowane nawiązaniem współpracy z  Chandigarh University, oraz ewentualne zgłoszenie wniosku o zawarcie Porozumienia na Senat UŁ w dniu 12 maja 2014r. Decyzję o przystąpieniu do współpracy i deklarację zgłoszenia umowy na Senat prosimy przesłać drogą elektroniczną (alukawska@uni.lodz.pl).

Zgodnie z procedura, w dalszej kolejności, prosimy o przesłanie niżej wymienionych dokumentów:

1.      Wniosek z prośbą o wniesienie na Senat nowego porozumienia podpisany przez Dziekana kierowany do Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą

2.      Wyciąg z Rady Wydziału z akceptacją zawarcia porozumienia.

4.      Uzupełniony Formularz zgłoszenia do współpracy z uczelnią zagraniczną (podpisane zgłoszenie konkretnej katedry – załącznik).

5.      Podanie osoby do koordynowania tego porozumienia w jednostce/wydziale.

Informacje odnośnie uczelni zagranicznej dostępne są w załączeniu oraz na stronie internetowej www.chandigarhUniversity.ac.in

Dokumenty prosimy złożyć w Biurze Współpracy z Zagranicą (p.8) do 6 maja 2014r.

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.