Projekt Connection – model współpracy uczelni z biznesem

 

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Stowarzyszenie Absolwentów WSMiP wraz z PL Europa jest realizatorem projektu innowacyjnego Connection - model współpracy uczelni z biznesem (www.projektconnection.pl/).

Projekt Connection wprowadza metody, które poprawiają współpracę i transfer wiedzy pomiędzy uczelniami wyższymi a biznesem.  Dzięki wsparciu środków finansowych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mogliśmy przeprowadzić badania i zdiagnozować problemy jakie pojawiają się w obszarze współpracy uczelni z biznesem. Wyniki tych działań pozwoliły na opracowanie modelu współpracy uczelni z biznesem, który to model został poddany działaniom testującym na WSMiP. Wyniki badań i testów pozwoliły na opracowanie finalnego produktu, który może być wdrażany na innych uczelniach w kraju.

Obecnie trwa etap upowszechniania założeń projektu, model Connection wkrótce zostanie zaprezentowany na konferencji, w związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o umieszczenie w Państwa serwisie internetowym informacji o projekcie.

Załączam propozycje artykułu, wraz ze zdjęciami i logotypami organizatorów oraz UE.

ArtykulPR_Connection04

Konferencja:
„Jak wykorzystać potencjał absolwentów –  doświadczenia i dobre praktyki współpracy uczelni z otoczeniem”

Data: 9 czerwca 2014, Łódź – link

Strona projektu Connection: www.projektconnection.pl
Podręcznik i folder do pobrania: www.projektconnection.pl/do-pobrania

Pozdrawiam

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Roland Przedborski
609 16 36 16
Connection – model współpracy uczelni z biznesem
e-mail: projektconnection@gmail.com
www.projektconnection.pl

 

March 14 aldrin calimlim apple’s software inspect this apple seeds sixth beta versions of watchos 3
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.