Projekt Badawczy WRP Polskiej Akademii Nauk

 

WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE BADAWCZYM!

Jeśli interesujesz się nowoczesnymi technologiami lub sytuacją społeczno-gospodarczą i  masz mniej niż 30 lat, zgłoś się do udziału w projekcie badawczym prowadzonym przez Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów działające w Polskiej Akademii Nauk (www.maths.com.pl). Udział w projekcie badawczym może zostać zaliczony za zgodą dziekana jako praktyka zawodowa.

więcej informacji: IMPAN_projekt_badawczy_WRP_ogloszenie-2

If you need a reminder of what the shape outline was, just tap on the eye icon that is underneath the dotted line on stay at site the screen
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.