Program konferencji STATYSTYKA – WIEDZA – ROZWÓJ – Łódź dn. 17 -18.10.2013 r.

 

Szczegółowy program konferencji STATYSTYKA – WIEDZA – ROZWÓJ (zaktualizowany na dzień 24.09.2013 r. ):

ASSETS_Program_20130924

Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 17-18 października 2013 r.

 

Źródło informacji:

Ośrodek Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Urząd Statystyczny w Łodzi

tel. (42) 68-39-134

a.mikulec@stat.gov.pl

Blaine, who write my paper strongly advocated such provisions
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.