Profesor Jan Lipiński skończył 90 lat!

 

 24 listopada b.r. profesor Jan Lipiński ukończył 90 lat, dla uczczenia tej okrągłej rocznicy urodzin Wydawnictwo Łódź University Press wydało monografię „Traditional and present-day topics in real analysis” dedykowaną profesorowi Janowi Lipińskiemu, pod redakcją dr hab. Małgorzaty Filipczak i dr hab. Elżbiety Wagner – Bojakowskiej, zaś 5 grudnia 2013 roku Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki UG oraz Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego organizują  uroczystą sesję poświęconą  prof. zw. drowi hab. Janowi Lipińskiemu.

Jan Stanisław Lipiński urodził w 1923 roku w Przemyślu, w rodzinie nauczycielskiej. W latach 1946-1952 studiował na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, gdzie uzyskał dyplom magistra filozofii w zakresie matematyki. Od roku 1949 pracował pod kierunkiem prof. Zygmunta Zahorskiego na Uniwersytecie Łódzkim. W 1958 roku uzyskał na UŁ stopień naukowy kandydata nauk (odpowiednik dzisiejszego doktora), a w roku 1960 stopień naukowy docenta (odpowiednik doktora habilitowanego). Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1967, a profesora zwyczajnego w 1977 roku. W Łodzi pracował do 1968 roku. W roku 1969 przeniósł się do Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, jednak cały czas współpracował z Uniwersytetem Łódzkim, był uczestnikiem wielu konferencji, recenzentem w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Dzięki jego kontaktom z wybitnymi specjalistami z analizy rzeczywistej pracownicy WMiI mieli możliwość pogłębiania swojej wiedzy, poznawania nowych kierunków i poszerzania obszarów zainteresowań naukowych. Profesor Jan  Lipiński przeszedł na emeryturę w roku 1991.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć Pana Profesora: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.567372506666202.1073741834.150055621731228&type=1

 

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.