Prezentacja dla studentów związana z naborem do służby w Policji

 

Zapraszamy studentów Uniwersytetu Łódzkiego będących na ostatnim roku studiów na spotkanie, podczas którego zostaną zaprezentowane procedury związane z naborem do służby w Policji. Spotkanie odbędzie się 24 maja 2013 r. w godzinach 12.00 – 14.00 w auli A3 Wydziału Zarządzania UŁ. Prezentację poprowadzą przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.