Praktyczne aspekty funkcjonowania serwerowni – seminarium – niższa cena do 21 lutego

 

IX edycja seminarium w cyklu PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SERWEROWNI

CZY LIKWIDOWAĆ DATA CENTER I W JAKIM ZAKRESIE?

WŁASNE SERWEROWNIE CZY HOSTING LUB CC?

Warszawa, 5 marca 2014 r.

 

Zapraszamy do udziału w IX edycji seminarium w cyklu PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SERWEROWNI. Podczas seminarium postaramy się pomóc w odpowiedzi na pytania czy likwidować Data Center i w jakim zakresie  oraz czy utrzymywać własne serwerownie czy skorzystać z hostingu lub usług przechowywania danych w chmurze. Uczestnicy dowiedzą się jakie mogą być korzyści biznesowe z hostingu w chmurze. Przedstawione zostaną wnioski z badań i analiz 2013 dotyczące trendów na polskim rynku Data Center. Zapoznają się Państwo z argumentami prawnymi dot. przechowywania danych firmowych oraz jakie są różnice w regulowaniu praw autorskich i licencjonowania programów komputerowych w tradycyjnym modelu opartym o funkcjonowanie Data Center oraz przy usługach w środowisku chmury obliczeniowej. Nie zabraknie również omówienia doświadczeń i przykładów z życia.

Konferencja skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców wykorzystujących lub zamierzających wdrażać omawiane technologie i narzędzia. Osoby, które zapraszamy do udziału to osoby z branży bankowej i finansowej, przemysłu, telekomunikacji, ubezpieczeń, usług, handlu, administracji oraz przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Program:

10:00    Przyjęcie prowadzenia obrad, kilka zdań na początek – Jarosław Żeliński, ekspert, IT Consulting

 

10:10    Wykład: Czy likwidować data center i w jakim zakresie? Własne serwerownie czy hosting lub cc?

- Wady i zalety różnych modeli korzystania z funkcjonalności datacenter

- Charakterystyka zapotrzebowania – wymagania lokalizacyjne

- Bezpieczeństwo i niezawodność – ile to kosztuje?

- Zagadnienia biznesowe i ich wpływ na specyfikację datacenter

- Case study: wycena inwestycji w datacenter metodą benchmarkową

- Porównanie kosztów budowy własnego datacenter oraz zakupu usługi

- Podsumowanie: kiedy budować własną serwerownię, a kiedy kupować usługi?

Grzegorz Bernatek, Audytel

 

10:50    Prezentacja: Korzyści biznesowe z hostingu w chmurze

Prezentacja pokazuje zmianę, która zachodzi obecnie w sposobie dostarczania usług IT dla biznesu. Do tej pory w większości wypadków firmy budowały własne rozwiązania sprzętowe, na których instalowały odpowiednie oprogramowanie: serwer WWW, serwer poczty, serwer plików, CRM czy ERP. Generowało to bardzo wysokie koszty, a przy okazji nie gwarantowało stabilności i bezpieczeństwa działania infrastruktury.

Chmura obliczeniowa jest zmianą, która redukuje konieczność inwestycji w sprzęt oraz zasoby konieczne do jego utrzymania. Prezentacja pokazuje realne oszczędności dla biznesu, a także korzyści dodatkowe w postaci: wydajności, dostępności i wysokiej skalowalności rozwiązań chmurowych.

Dariusz Nawojczyk, CMO, Oktawave.

 

11:30    Wykład: Trendy na polskim rynku Data Center – wnioski z badań i analiz 2013

- Usługi datacenter w systematyce usług IT

- Metody i zakres badań Audytela w obszarze datacenter

- Struktura podaży usług datacenter

- Czołowi dostawcy usług datacenter

- Trendy cenowe, trendy w zakresie usług

Emil Konarzewski, Audytel

 

12:10    Przerwa, poczęstunek

 

12:40    Case study: Serwerownia: u siebie czy na zewnątrz? – Analiza przypadku na przykładzie prowadzonego projektu w firmie Provident Polska S.A.

- Provident – prezentacja firmy

- Infrastruktura IT przed zmianą

- Wyzwanie: przeprowadzka Biura Głównego

- Analiza: budowa własnej serwerowni

- Analiza: zakup usługi kolokacji

- Wyniki analizy

- Specyfikacja wymagań dla kolokacji

- Usługa kolokacji – na co zwrócić uwagę

- Q&A

Robert Kanigowski, Provident Polska SA, Kierownik ds Architektury i Bezpieczeństwa Systemów IT

 

13:10    Case study: Data Center w erze Cloud’a

W trakcie prezentacji postaram się odpowiedzieć na pytania:

- jakie wymagania stawia się profesjonalnemu centrum danych w XXI wieku ?

- na co warto zwrócić uwagę przy wyborze dostawcy datacenter lub chmury ?

- czy faktycznie jednym parametrem wyboru pomiędzy własnym centrum a zewnętrznym partnerem jest dostępność w umowie SLA ?

Dodatkowo zmierzę się również z technicznym i ekonomicznym Case Study budowy infrastruktury Disaster Recovery w oparciu o własne datacenter, kolokacje i clouda.

Wojciech Ehrenfeld , Dyrektor Public IT Services, Grupa Onet.pl S.A.

 

13:40    Wykład: Różnice w regulowaniu praw autorskich i licencjonowania programów komputerowych w tradycyjnym modelu opartym o funkcjonowanie Data Center oraz przy usługach w środowisku chmury obliczeniowej

- Treść autorskich praw majątkowych do programu komputerowego

- Dozwolony użytek  , ograniczony zakres praw osobistych

- Tradycyjne modele licencjonowania oprogramowania

- Podmioty korzystające z oprogramowania w chmurze –w modelu Saas, Iaas i Paas ,

- Poglądy doktryny na temat konieczności uzyskania licencji w różnych modelach chmury

- kwestia oprogramowania  Open Source w chmurze

- Czy Iaas i Paas może zostać nowym polem eksploatacji?

Mec. Janina Ligner-Żeromska, Kancelaria Prawna Domański  Zakrzewski  Palinka

 

14:20    Przerwa

 

14:40    Wykład: Gdzie przechowywać dane firmowe – argumenty prawne

- Dane:

-  dane osobowe i reżim ich ochrony,

-  tajemnica przedsiębiorstwa jako specjalna kategoria danych

-  pozostałe informacje i dane dot. firmy.

- Hosting vs cloud computing – starcie na gruncie prawnym.

- Ryzyka prawne oraz odpowiedzialność za nieprawidłowe przechowywanie danych.

Adwokat Michał Kluska, Kancelaria Olesiński & Wspólnicy

 

15:30    Dyskusja panelowa: Powrót do pytania wyjściowego: rozwijać czy ograniczać własne serwerownie

moderowanie dyskusji: Jarosław Żeliński, IT Consulting

 

16:00    Zakończenie programu seminarium

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 5 marca 2014 r.

Miejsce: Warszawa

Koszt udziału 1 osoby wynosi:

 

440 zł + 23% VAT – zgłoszenia do dnia 21 lutego 2014

540 zł + 23% VAT – zgłoszenia od dnia 22 lutego 2014

700 zł + 23% VAT – firmy oferujące produkt lub usługę z zakresu tematycznego seminarium

 

Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały zawierające omówienie wszystkich wykładów, konsultacje pozaprogramowe, certyfikat udziału, bufet kawowy i lunch w przerwach.

______________________________________________________________________________

Zgłoszenia:

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:

faksem – formularz w załączeniu

bądź elektronicznie:

______________________________________________________________________________

Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres lub telefonicznie (022) 870-69-78

______________________________________________________________________________

Biuro organizacyjne:

Centrum Promocji Informatyki sp. z o. o. 

tel. /22/ 870 69 78, /22/ 871 85 51

fax /22/ 870 69 95, /22/ 871 85 56 

ul. Międzyborska 50, 04 -041 Warszawa

NIP 526-020-98-40, KRS 0000208659

XIII wydział gospodarczy KRS

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

wysokość kapitału zakładowego 50 000 On the whole, I think it was a good move for an advanced desktop program, but it showed https://spyappsinsider.com/track-someone-by-cell-phone-number-for-free/ that word had far more features than the average user really needed

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.