Plan zajęć – studia stacjonarne

 

Semestr zimowy 2014/15

 

Uwaga!

Indywidualne plany zajęć są dostępne na stronie UsosWeb.

2 rok Informatyki I stopnia w jęz. angielskim (w ramach programu InfoGeoLog) – zajęcia w tym semestrze trwają do 23.12.2014r.

 

Uwagi do planu:

 1. Niektóre zajęcia (patrz liczba godzin w programie studiów) odbywają się co 2 tygodnie, na przemian w tym samym terminie.
 2. Tygodnie nieparzyste (TN) i parzyste (TP) dotyczą tygodni semestralnych.
 3. Przy wspólnych dla całego roku wykładach, ćwiczenia z tych przedmiotów dla wszystkich specjalności powtarzają się w każdym planie na danym roku – proszę sprawdzić numer swojej grupy.
 4. Lektoraty z jęz. angielskiego
  - numery grup informatycznych: 4-8 (2 rok ),
  - numery grup matematycznych: 1-3 (2 rok ).
 5. Następujące wykłady dla specjalności nauczycielskich – 2 rok I i II stopnia odbywają się:
  Podstawy dydaktyki – we wtorki  do 4.11., w środy do 5.11., w czwartki do 30.10.
  Dydaktyka matematyki – od 18.11.
  Arytmetyka teoretyczna – wtorek od 18.11., czwartek od 6.11.
 6. Następujące wykłady dla 3 rok DLM odbywają się:
  Podstawy przedsiębiorczości -  4.11., 18.11. i 25.11. w godz. 16-18.30,  2.12. w godz. 16.15-17.00.
  Ochrona własności intelektualnej – 9.12, 16.12,  23.12.  w godz. 16.30-18.15.
 7. Wykład dla 1 roku DLI w języku angielskim Legal Aspects of Computer Science,  został przełożony na semestr letni 2014/15.

 

Informatyka

I stopień

I rok  – zajęcia wspólne dla całego roku – gr. 1 – 8 (K), gr. 9 – 20 (LI)

Uwaga! następujące wykłady będą się odbywały w Dużej Auli na Wydziale Fizyki :
Podstaw logiki i teorii zbiorów – środy 8-10 co 2 tyg. – pierwsze zajęcia dn. 8.10.2014,
Algebra z teorią liczb – czwartki 14-16,
Wstęp do informatyki – piątki 8-10,
Aspekty prawne informatyki – piątki 14-16 co 2 tyg. – pierwsze zajęcia dn.3.10.2014,

 

Grafika komputerowa i projektowanie gier (GG):

II rok -  grupy 24, 25, 26 (K), 24, 25, 26, 27 (LI)

III rok  – grupy 33, 34 (K),  33, 34, 35 (LI)

Logistyka z systemami informatycznymi (LI):

II rok – gr. 28

III rok – gr. 36

Sieci komputerowe i przetwarzanie danych (SD):

II rok  – gr. 21, 23 (K),  gr. 21, 22, 23 (LI)

III rok  – gr 31, 32

Informatyka w jęz. angielskim:

I rok – Wykład Legal Aspects of Computer Science,  został przełożony na semestr letni 2014/15

II rok (w ramach projektu InfoGeoLog) – Proszę sprawdzać pocztę/ Please check your mail

 

II stopień

Interaktywne media (IM):

I rok   – gr. 2; przy przedmiotach wspólnych dla całego roku – również gr. 1 lub 3

II rok -

Systemy informatyczne (SI):

I rok – gr. 1 (K), gr. 1, 3 (LI)

II rok – gr. 1

Informatyka w jęz. angielskim:

I rok

II rok (w ramach projektu InfoGeoLog) – Proszę sprawdzać pocztę/ Please check your mail

 

Matematyka

I stopień

I rok – zajęcia wspólne dla całego roku – gr. 1 – 6 (K), gr. 11 – 19 (LI)

Analiza finansowa (AF):

II rok – gr. 21

III rok -  gr. 31

Matematyka finansowa i aktuarialna (MF):

II rok - gr. 22, 23

III rok -  gr. 32, 33

Nauczycielska w zakresie nauczania matematyki i języka angielskiego (NAM):

II rok  – gr. 25,  przy wspólnych zajęciach z NIM – gr. 24

III rok  – gr. 35, przy wspólnych zajęciach z NIM – gr. 34 (wykład Metodyka nauczania języka angielskiego 1 (SP) – Wydział Filologii, ul. Pomorska 171/173, sala A2 )

Nauczycielska w zakresie nauczania matematyki i informatyki (NIM): 

II rok – gr. 24

III rok – gr. 34

Matematyka sp. ogólna oraz sp. teoretyczna (MO/TE):

II rok – gr. 26

III rok – gr 36

 

II stopień

Matematyka finansowa i aktuarialna (MF):

I rok – gr. 1 (K), gr. 1, 3 (LI)

II rok – gr 1 (K), gr.  1, 3 (LI)

Nauczycielska w zakresie matematyki (NM):

I rok – gr. 2  (K), gr.  2, 4 (LI)

II rok – gr. 2

Matematyka ogólna (MO):

I rok

II rok

 

Erasmus  >> plan