Plan zajęć – studia niestacjonarne

 

Informatyka

I stopień

I rok, II rok, III rok

II stopień

I rok, II rok

Matematyka

I stopień

I rok, II rok, III rok

II stopień

I rok, II rok