Pisanie wniosków grantowych – seminarium

 

X seminarium w cyklu  Badania Naukowe

„PISANIE WNIOSKÓW GRANTOWYCH –

JAK SKUTECZNIE APLIKOWAĆ O ŚRODKI NA BADANIA“

Warszawa, 21 maja 2014 r.

 

Prowadzenie obrad: dr Emanuel Kulczycki, Uniwersytet Adama Mickiewicza

 

Program:

10:00    Objęcie prowadzenia obrad i przedstawienie założeń programu seminarium

dr Emanuel Kulczycki

           

10:10    Wykład: Jak wybrać dla siebie odpowiedni program. Panorama możliwości finansowania nauki:

- Wybór grantu – uwagi ogólne.

- Możliwości grantowe w Polsce.

- Finansowanie badań ze środków UE.

- Inne programy.

- Wyszukiwarki ofert.

Bogna Hryniszyn, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

 

11:10    Wykład: Planowanie procesu pisania – kluczowe elementy każdego wniosku:

- pisanie projektu naukowego jako opowiadanie historii,

- struktura historii w projekcie naukowym i badaniach,

- trójkąt zarządzania w projekcie naukowym,

- analiza przykładowych opisów skróconych projektów.

dr Konrad Juszczyk, adiunkt w Zakładzie Psycholingwistyki, Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; pełnomocnik Dziekana Wydziału Neofilologii UAM ds. Programów Europejskich

 

12:00    Przerwa, poczęstunek

 

12:30    Wykład: Konstruowanie kosztorysu i budżetu projektu. Co można sfinansować?

- Ile czasu zajmuje przygotowanie kosztorysu i kiedy warto zacząć nad nim pracować?

- Które koszty są kwalifikowane według nowych przepisów Narodowego Centrum Nauki?

- Jakie koszty można sfinansować w grantach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, NCBiR a jakie w grantach europejskich?

- Jaka powinna być wysokość wynagrodzeń w grantach?

- Jakie błędy w kosztorysach są najczęściej popełniane przez wnioskodawców?

- Na co zwracają uwagę recenzenci NCN oceniający kosztorys?

dr Barbara Konat , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

 

13:30    Wykład: Jak oceniane są wnioski? Przykłady dobrycg praktyk i najczęstszych błędów we wnioskach:

- Czy istnieją uniwersalne reguły pisania wniosków?

- Rozpoznanie „terenu“ – pozyskiwanie wiedzy o oczekiwaniach grantodawców

- Antyrekomendacje, czyli jak NIE pisać wniosków

- „Nasz“ projekt i „ich“ logika grantowa – w poszukiwaniu logicznego powiązania

- Nie udało się… i co dalej?

dr Krzysztof Stachura, Prezes Zarządu Fundacji Ośrodek Badań i Analiz Społecznych,

Uniwersytet Gdański

 

14:20    Przerwa

 

14:40    Wykład: O czym warto pamiętać? Problemy z realizacją i rozliczeniem projektu.

W czasie prezentacji zwrócę uwagę na to, że prace nad udanym rozliczeniem projektu najlepiej rozpocząć już na etapie pisania wniosku. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in.:

- częste błędy na etapie planowania i realizacji utrudniające rozliczenie projektu,

- sposoby na ułatwienie i skrócenie etapu rozliczania projektu,

- specyfika sprawozdań, w tym sprawozdań finansowych,

- proste zasady zarządzania projektem, które zmniejszają ryzyko wystąpienia problemów.

Sławomir Czarnecki, Instytut Kultury Miejskiej

 

15:40    Wykład: Zarządzanie zespołem projektowym – przydatne narzędzia

- Jakie narzędzia usprawnią proces pisania wniosku grantowego?

- Dlaczego warto znać podstawy html-a, aby swobodnie poruszać się w generatorze OSF?

- Wielosobowe edytory online.

- Wyzwania zdalnego zarządzania zespołem.

- Programy do zarządzania zespołem i zadania – darmowe i sprawdzone rozwiązania.

dr Emanuel Kulczycki, Uniwersytet Adama Mickiewicza

 

16:30    Zakończenie, wręczenie certyfikatów.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 21 maja 2014 r.

Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

 

460 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniu do dnia 9 maja 2014 r.

560 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniu od dnia 10 maja 2014 r.

700 zł + 23% VAT – dla przedstawicieli biznesu

 

Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały zawierające omówienie wszystkich wykładów, konsultacje pozaprogramowe, certyfikat udziału, bufet kawowy i lunch w przerwach.

______________________________________________________________________________

Zgłoszenia:

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:

faksem – formularz w załączeniu

bądź elektronicznie: http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2014/pwg/formularz_cc.php

______________________________________________________________________________

Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 870-69-78

______________________________________________________________________________

Biuro organizacyjne:

Centrum Promocji Informatyki

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

tel. /22/ 870 69 78, /22/ 871 85 51

fax /22/ 870 69 95, /22/ 871 85 56 

ul. Międzyborska 50, 04 -041 Warszawa

NIP 113-285-19-07, KRS 0000404804

Niniejsze zaproszenie przesyłane jest wyłącznie do uczestników, lub osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji o seminariach podczas rozmowy telefonicznej.
Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać informacji o najnowszych imprezach CPI proszę o odesłanie emaila wpisując NIE, zachowując treść wiadomości

Bought the braided 10′ and it worked for conveniently just past mobile spy app by trymobilespy.com 30 days
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.