Opłaty za studia

 

Wpłaty takie jak: opłaty za legitymacje i indeks, opłaty za dyplom, opłaty za praktyki powinny być wpłacane tylko i wyłcznie na rachunek bankowy UŁ:

Bank Pekao S.A. II o/ Łódź nr 54 1240 3028 1111 0010 2943 1262, z tytułem przelewy: Opłata za … – Wydział Matematyki i Informatyki UŁ.

Pozostałe opłaty (za studia lub z tytułu powtarzania semestru/przedmiotu) należy wnosić na indywidualny wirtualny rachunek bankowy, który jest wysyłany jednorazowo przez Dziekanat Wydziału na początku każdego roku akademickiego.

 

1. Zarządzenie  nr 114 w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akad. 2013-14

2. Załącznik do Zarządzenia nr 114

3. Zarządzenie nr 131 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 114

4. Załącznik do Zarządzenia nr 131

5. Zarządzenie nr 112 w sprawie wysokości opłat za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, jeżeli są to ich studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej

6. Zarządzenie nr 153 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 112

7. Zarządzenie nr 138 w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w przypadku cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych w UŁ

8. Zarządzenie nr 145 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 138

9. Załącznik do Zarządzenia nr 145