Ogłoszenie – obowiązkowe testy językowe dla studentów I roku

 

Studenci i Studentki I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-ego stopnia Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ (kierunek: Matematyka i Informatyka).

Dnia 2.04.2012 weszła w życie uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 458 w sprawie: zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego.

Tematem spotkania będą nowe zasady organizacji lektoratów  języków obcych na Państwa Wydziale oraz omówienie obowiązkowego testu określającego poziom znajomości wskazanego języka nowożytnego.

1)    studia stacjonarne – 15 listopada 2013 r. o godz. 16.00 w Auli

 2) studia niestacjonarne -  16 listopada 2013 r. o godz. 14.55 w sali D 103

             Dyrektor

Studium Języków Obcych

Uniwersytetu Łódzkiego

mgr Wojciech Bachliński

Der leichnam und die gesichter der umstehenden chirurgen sind durch helles licht in szene gesetzt, während der umraum in tiefes schwarz getaucht ist https://paper-writer.org

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.