ogłoszenie o pracę – Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki na Wydziale Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Uprzejmie informujemy, że Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki na Wydziale Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zamierza z początkiem roku akademickiego 2014-15 zatrudnić adiunkta o specjalności interdyscyplinarnej, łączącej wykształcenie i dorobek naukowo-dydaktyczny w zakresie nauk przyrodniczych (fizyki, biologii, chemii lub nauk pokrewnych) oraz zastosowań informatyki i statystyki w tych dziedzinach. Kandydaci powinni posiadać doktorat z wymienionych dziedzin/dyscyplin oraz udokumentowane przygotowanie zawodowe (naukowe i dydaktyczne). Prosimy o udostępnienie naszej informacji osobom zainteresowanym na Państwa Wydziale.

Kierownik Katedry

prof. dr hab. Wiesław Mądry

 

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.