Oferta stypendialna DAAD na rok akademicki 2014/2015.

 

Stypendia DAAD

Stypendia dla studentów i absolwentów

 

Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia 10

Stipendien zum Besuch von Hochschulsommerkursen für fortgeschrittene Studierende und Graduierte

Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich 12

Studienreisen von ausländischen Studierenden nach Deutschland

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków 14

Studienstipendien für Graduierte aller wissenschaftlichen Fächer

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych (architektura, muzyka, sztuka) 16

Stipendien für Künstler: Studienstipendien (Architektur, Musik, Kunst)

 

Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców

Stypendia na pobyty badawcze dla doktorantów 18

Forschungsstipendien für Doktoranden

Stypendia na pobyty badawcze dla młodych naukowców (postdoc) 21

Forschungsstipendien für Nachwuchswissenschaftler

DLR-DAAD Research Fellowships in the fields of Space, Aeronautics, 23

Energy and Transportation Research

Stypendia DAAD i Roche Diagnostics dla młodych naukowców 25

DAAD/Roche Diagnostics Postdoktoranden Programm

 

Stypendia dla naukowców

Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich 27

Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler

DLR-DAAD Research Fellowships in the fields of Space, Aeronautics, 28

Energy and Transportation Research

Wspólny program DAAD i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 28

Projektbezogener Personenaustausch (PPP)

 

Stypendia dla byłych stypendystów

Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD 29

Wiedereinladungen für ehemalige Stipendiaten

 

Stypendia dla niemieckiej mniejszości narodowej

Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów

studiów I stopnia 31

Stipendien zum Besuch von Hochschulsommerkursen für fortgeschrittene Studierende und Graduierte

- Deutsche Minderheit

Stypendia na krótkie pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów 31

Forschungskurzstipendien für Doktoranden – Deutsche Minderheit

Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich 31

Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler – Deutsche Minderheit

 

Inne możliwości wspierania badań naukowych w Niemczech

Stypendia Fundacji im. Alexandra von Humboldta / Alexander von Humboldt Stiftung (AvH) 32

Niemiecka Wspólnota Badawcza / Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG): 33

Kolegia doktoranckie („Graduiertenkollegs”)

Towarzystwo im. Maxa Plancka / Max-Planck-Gesellschaft: „International Research Schools” 34

Kolegia doktoranckie niemieckich krajów związkowych 35

Graduiertenkollegs der Bundesländer

PhDGermany – portal na temat studiów doktoranckich i prowadzenia badań naukowych w Niemczech 36

PhDGermany – die Vermittlungsplattform zum Promovieren und Forschen in Deutschland

 

Wykaz stypendiów DAAD wraz z opisem znajduje się w załączonej broszurze: ENDbroszura_DAAD_2013_srodek

Strona DAAD – www.daad.pl

 

Źródło: Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ

This gps tracker for cell phone number would fit the bill and seems snazzier than a netbook
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.