obszary badawcze w Horyzoncie 2020

 

 Szanowni Państwo,

Przesyłam Państwu informacje na temat obszarów badawczych objętych Programem Ramowym Horyzont 2020, który  jest   największym  finansowanym przez Komisję Europejską programem przeznaczonym na realizację projektów  B+R.  Przedstawione poniżej   główne  kierunki są uporządkowane w  pięć  strumieni  tematycznych , w ramach których znajdują się   szczegółowe tematy konkursowe. Odpowiedni dla Państwa konkurs  znajdziecie Państwo poprzez specjalne narzędzie zaprojektowane dla  programu Horyzont 2020, którym jest Participant Portal:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

 

Ponadto Przesyłam Państwu krótką prezentację dotyczącą tego portalu,  gdzie znajdziecie Państwo  między innymi  informacje na temat wszystkich ogłoszonych obecnie  konkursów na rok 2014 i 215.

Zachęcam wszystkich Państwa do zapoznania się z obszarami tematycznymi i konkursami projektowymi  Horyzontu 2020  i proszę o aktywne uczestnictwo w tym programie. Pomocą w przygotowaniu projektów  służyć będzie Państwu zespół Biura Programów Badawczych i Strukturalnych UŁ , który jednocześnie pełni funkcje Regionalnego Punktu Kontaktowego ( www.regionalny.uni.lodz.pl, tel. 42 6435 41 69/70; bmpb@uni.lodz.pl)

 

Z wyrazami szacunku,

Prof. Zofia Wysokińska

Prorektor ds. współpracy  zagranica

 

 

GŁOWNE KIERUNKI

 

Excellent Science

·          European Research Council

·          Future and Emerging Technologies

·          Marie Sklodowska-Curie actions

·          Research infrastructures

Industrial Leadership

·          Leadership in enabling and industrial technologies(LEIT)

·          Access to risk finance

·          Innovation in SMEs

Societal Challenges

·          Health, demographic change and wellbeing

·          Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research

·          Secure, clean and efficient energy

·          Smart, green and integrated transport

·          Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

·          Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies

·          Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens

Spreading excellence and widening participation

·          Teaming of excellent research institutions and low performing RDI regions

·          Twinning of research institutions

·          ERA chairs

·          Policy Support Facility (PSF)

·          Supporting access to international networks for excellent researchers and innovators who lack sufficient involvement in European and international networks

·          Strengthening the administrative and operational capacity of transnational networks of National Contact Points


Science with and for Society

 

·          Make scientific and technological careers attractive to young students, and forster sustainable interaction between schools, research institutions, industry and civil society organisations

·          Promote gender equality in particular by supporting structural change in the organisation of research institutions and in the content and design of research activities

·          Integrate society in science and innovation issues, policies and activities in order to integrate citizens’ interests and values and to increase the quality, relevance, social acceptability and sustainability of research and innovation outcomes in various fields of activity from social innovation to areas such as biotechnology and nanotechnology

·          Encourage citizens to engage in science through formal and informal science education and promote the diffusion of science-based activities, namely in science centres and through other appropriate channels

·          Develop the accessibility and the use of the results of publicly-funded research

·          Develop the governance for the advancement of responsible research and innovation by all stakeholders (researchers, public authorities, industry and civil society organisations), which is sensitive to society needs and demands, promote an ethics framework for research and innovation

·          Take due and proportional precautions in research and innovation activities by anticipating and assessing potential environmental, health and safety impacts

·          Improve knowledge on science communication in order to improve the quality and effectiveness of interactions between scientists, general media and the public

They wholly own the democrat party, but they also own parts of the republican party, too, paper-writer.org/ mr
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.