Nowości technologiczne serwisów internetowych – seminarium

 

źródło informacji : Rektorat UŁ

XIV edycja  seminarium w cyklu INFORMATYKA STOSOWANA

NOWOŚCI  TECHNOLOGICZNE SERWISÓW INTERNETOWYCH ORAZ  UWARUNKOWANIA  PRAWNE E-SERWISÓW

Warszawa, dnia 12 marca 2014 r.

 

10:00    Wykład: Ranking najpopularniejszych technologii budowy aplikacji WWW

Wykład będzie przeglądem najważniejszych technologii programistycznych stosowanych w realizacji nowoczesnych aplikacji Web 2.0 i Web 3.0. Posługując sie tłem wielowarstwowych architektur aplikacyjnych autor omówi kluczowe rozwiązania w zakresie: środowisk szkieletowych (frameworks), współpracy z bazami danych, bibliotek warstwy klienta (JavaScript), strumieniowania wiadomości/syndykacji (feeds), dostarczania reklamy i multimediów, systemów zarządzania treścią (Content Management Systems), integracji aplikacji (mashup). Przedstawiany materiał będzie ilustrowany przykładami oraz wynikami badań statystycznych.

Maciej Zakrzewicz, Politechnika Poznańska

 

11:00    Wykład: Technologie cookies w praktyce – przyszłość cookies w sytuacji narastającej liczby odmów

- Cookie: definicja oraz podstawowe funkcje

- Niektóre aspekty regulacji Unii Europejskiej (The EU cookie law (e-Privacy Directive) i recepcja w    regulacji polskiej

- Prywatność w Internecie

- Społeczna recepcja ochrony danych osobowych i prywatności

- Czy cookies naruszają prywatność?

- Cookie, jako funkcja biznesowa

- Akwizycja czy tylko informacja?

- Wartość pozyskiwanych danych masowych (wielkie zbiory danych)

- Funkcje blokowania cookies w przeglądarkach

- Chrome

- Firefox

- Internet Explorer

- Opera

- Safari

- Big data: korzyści vs. koszty społeczne

- Odmowa dostępu dla cookies, jako próba korzystania z prawa do prywatności

- Cyfrowa cywilizacja i próba zdefiniowania zasad przebywania w sieci

Cezary Tchorek-Helm

 

11:40    Prezentacja firmowa na temat najnowszych technologii tworzenia serwisów internetowych

 

12:10    Przerwa na lunch

 

12:40    Wykład: Serwisy internetowe instytucji publicznych – czy jest jakiś wyróżnik?

- Publiczne serwisy WWW – obecność, informacja, obsługa

- BIPy, oficjalne serwisy miejskie, serwisy społecznościowe

- Serwisy administracji centralnej a samorządowej: różnica celów

- Zasady ogólne i wymagania techniczne – normy i zalecenia

- Jasne mechanizmy, wiarygodność, otwarte dane

- Mechanizmy partycypacji

- Główne problemy i dobre praktyki

Tomasz Kulisiewicz 

 

13:20    Wykład i konsultacje: Aspekty prawne zawierania umów dotyczących aplikacji komputerowych, w tym systemów zarządzania treścią w serwisach internetowych

- Modele tworzenia oprogramowania

- Program szyty na miarę czy z katalogu?

- Oprogramowanie chmurowe.

- Negocjowanie istotnych postanowień umów

- Harmonogram prac

- Privacy by design

- Aspekty prawnoautorskie

- Testy użytkowe i odpowiedzialność developera za błędy

- Testy twórcy programu

- Testy zamawiającego

- Wdrożenia i Service Level Agreement podstawą sprawnego korzystania z oprogramowania

- Szkolenie użytkowników zamawiającego

- Czas reakcji na incydenty

- Okres wsparcia oprogramowania – aktualizacje i poprawki

mec. Krzysztof M. Król, Media Law Kancelaria Prawna   

           

14:20    Przerwa na kawę

 

14:35    Wykład: Zmiany w regulaminach serwisów internetowych

- konstrukcja prawna regulaminu portalu internetowego

- czym jest „zmiana” regulaminu ?

- postanowienia o zmianie regulaminu portalu jako klauzule abuzywne w świetle orzecznictwa SOKIK

- czy możliwa jest zmiana regulaminu portalu, w przypadku braku stosownego zapisu  w jego treści?

- konsekwencje wprowadzenia zmian niezgodnie z prawem.

Mec. Wiktor Rainka, Kancelaria Wierzbowski Eversheds

 

15:30    Wykład i dyskusja: Budowa marki serwisu internetowego w mediach społecznościowych

- Wyznaczanie celów obecności w mediach społecznościowych

- Definiowanie grupy docelowej

- Analiza środowiska w którym przyjdzie nam działać

- Wybór konkretnych działań taktycznych

- Dobór narzędzi do realizacji celów

- Mierzenie skuteczności działań i wyciąganie wniosków

Mateusz Puszczyński, lider zespołu Social Media w Dziale Marketingu Allegro.pl

 

16:10    Zakończenie programu

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 12 marca 2014 r.

Miejsce: Warszawa

Koszt udziału 1 osoby wynosi:

 

590 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 28 lutego 2014 r.

690 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 1 marca 2014 r.

 

Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały zawierające omówienie wszystkich wykładów, konsultacje pozaprogramowe, certyfikat udziału, bufet kawowy i lunch w przerwach.

______________________________________________________________________________

Zgłoszenia:

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:

faksem – formularz w załączeniu formularz_e-serwisy

bądź elektronicznie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2014/ntsi/formularz_cc.php

______________________________________________________________________________

Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres mailto:cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 870-69-78

______________________________________________________________________________

Biuro organizacyjne:

Centrum Promocji Informatyki sp. z o. o. 

tel. /22/ 870 69 78, /22/ 871 85 51

fax /22/ 870 69 95, /22/ 871 85 56 

ul. Międzyborska 50, 04 -041 Warszawa

NIP 526-020-98-40, KRS 0000208659

XIII wydział gospodarczy KRS

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

wysokość kapitału zakładowego 50 000

 

Niniejsze zaproszenie przesyłane jest wyłącznie do uczestników, lub osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji o seminariach podczas rozmowy telefonicznej.
Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać informacji o najnowszych imprezach CPI proszę o odesłanie emaila wpisując NIE, zachowując treść wiadomości

 formularz_e-serwisy

Vodafone will be the third carrier in the country to offer the phone, behind o2, which has offered the phone since november 9, 2007, look what i found and orange, which announced yesterday that it would begin selling the phone later this year
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.