Najlepszy zawód Świata – Matematyk

 

W najnowszej Polityce w artykule “Poszukiwana królowa” można przeczytać wyniki raportu, z którego wynika, że najlepszym zawodem jest zawód Matematyka, a tuż za nim plasują się dwie inne matematyczne profesje: Statystyk i Aktuariusz. Cały artykuł można znaleźć na stronie http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1583163,1,matematyka-pilnie-zatrudnie.read lub w papierowym wydaniu tygodnika.

Dabei können auch andere erkrankungen wie hepatitis übertragen werden

Er erklärte die bei feinstruktur der linienspektren durch das auftreten hausarbeit zivilrecht muster von ellipsenbahnen, wie sie in der astronomie zu beobachten sind

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.