Majowy numer „Forum Akademickiego” (5/2013)

 

W majowym numerze „Forum Akademickiego” (5/2013) publikujemy PIERWSZY RANKING polskich uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk ze względu na prowadzone w nich badania naukowe.

 

Profesorowie Ryszard Kierzek i Janusz Gil, wraz z zespołami współpracowników, przeprowadzają analizę naukometryczną dorobku badawczego wymienionych instytucji w oparciu o ilość publikacji naukowych, ich cytowalność oraz indeksy Hirscha. Zamieszczone w tabelach liczby, wizualizowane za pomocą czytelnych, barwnych wykresów, zostały dodatkowo omówione w analitycznych artykułach.

 

Współautorzy rankingu we wspólnym tekście Ranking polskiej nauki prezentują kryteria zastosowanych wyliczeń oraz największe problemy, jakie napotkali w swej pracy.

 

Następnie profesor Janusz Gil z Uniwersytetu Zielonogórskiego obszernie omawia zestawienie najlepszych pod względem wyników naukowych polskich szkół wyższych w artykule Uczelnie nauką silne. Ranking ten ukazuje się jednocześnie w tygodniku „Polityka”.

 

A profesor Ryszard Kierzek z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w tekście Najlepsi w PAN przedstawia analizę parametrów naukometrycznych dotyczących badań prowadzonych w instytutach Akademii.

 

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami pierwszego rankingu liderów polskiej nauki!

 

Zapraszamy do dyskusji na temat tego rankingu!

 

Temat badań naukowych pojawia się także w rozmowie z prof. Tadeuszem Więckowskim, rektorem Politechniki Wrocławskiej i przewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, jak również w artykule dr. Jana Kozłowskiego, który zajmuje się wskaźnikami rozwoju i innowacyjności państw UE.

 

O wyższym kształceniu zawodowym interesująco pisze prof. Waldemar Tłokiński, a problemem nierzetelności naukowej jak zwykle zajmuje się dr Marek Wroński.

 

Poza tym w FA biuletyn MNiSW „Sprawy Nauki”, stałe rubryki poświęcone badaniom naukowym, historii nauki, a także recenzje książkowe i felietony.

 

Tylko prenumerata zapewnia pełny dostęp do aktualnych numerów „Forum Akademickiego”. Zamówienia przyjmujemy pod adresem prenumerata@forumakad.pl.

– prenumerata roczna dla instytucji 219 zł

– prenumerata roczna dla osób indywidualnych 139, 01 zł.

Prenumeratę można też wykupić na dowolny okres.

 

TERAZ „FORUM AKADEMICKIE” DOSTĘPNE RÓWNIEŻ W PRENUMERACIE ELEKTRONICZNEJ!

Na portalach eGazety.pl i e-Kiosk.pl prenumerata e-wydania FA jest TAŃSZA niż w wersji drukowanej. Wynosi tylko – 99 zł rocznie.

 

ODWRACAJ KARTKI MIESIĘCZNIKA NA EKRANIE KOMPUTERA LUB CZYTNIKA!

Zapraszamy na naszą stronę internetową http://www.forumakademickie.pl/

 

Redakcja