Łódzki TEST IT – informacja dodatkowa

 

W związku z informacjami od studentów o kłopotach z rejestracją do Testu informujemy, że problem został rozwiązany.

W tej chwili można już wybrać właściwy Wydziału z Uniwersytetu Łódzkiego. Wkrótce zostanie też na stronie umieszczony nowy Regulamin Testu, który przewiduje możliwość przystąpienia do Testu studentów Uniwersytetu Łódzkiego. 

W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się z gorącą prośbę do tych studentów, którzy już dokonali rejestracji o:
1. ponowną rejestrację w systemie i wybór właściwego Wydziału
2. wysłanie informacji o ponownej rejestracji na adres Biura Karier PŁ: biuro@biurokarier.p.lodz.pl w celu usunięcia poprzedniego wpisu z niewłaściwym Wydziałem.

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.