Łódzka Platforma Transferu Wiedzy

 
 Szanowni Państwo,Województwo Łódzkie uruchomiło właśnie portal Łódzka Platforma Transferu Wiedzy ( www.lptw.lodzkie.pl). Jest to główny punkt pozyskiwania i wymiany informacji w zakresie innowacyjności. Portal z jednej strony proponuje budowę swoistej oferty nauki obejmującej nowe technologie, badania, raporty, etc.,  a z drugiej tworzy bazę zapotrzebowania na innowacyjne rozwiązania ze strony biznesu.Dzięki portalowi biznes będzie mógł w łatwy sposób odszukać technologię czy analizę, których potrzebuje i nawiązać kontakt z ich autorem. Naukowcy zdobędą wiedzę na temat tego co należy badać w przyszłości, tak aby odpowiadało to potrzebom rynku. ŁPTW to także miejsce gdzie znajdziesz informacje odnośnie zrealizowanych i planowanych wydarzeń o charakterze innowacyjnym.

Dzięki działowi “Panorama Kariery” dajemy szansę uczniom, studentom i doktorantom pisania prac magisterskich/doktorskich na potrzeby biznesu.

Przedsiębiorcy poza wykazem tych potrzeb odnośnie w/w prac będą mogli w tym miejscu szukać osób do odbywania praktyk czy staży.

Zachęcamy więc do zarejestrowania się na portalu Łódzkiej Platformy Transferu Wiedzy oraz zgłaszania swoich potrzeb i ofert.

W ten sposób każdy może przyczynić się do budowania innowacyjnego społeczeństwa w województwie łódzkim.

Po więcej informacji zapraszam na:

www.lptw.lodzkie.pl

www.biznes.lodzkie.pl

***

W przypadku pytań, proszę o kontakt z kierownikiem projektu Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030:

Łukasz Siekiera

Departament ds. Przedsiębiorczości

Urząd Marszałkowski w Łodzi

tel. 042 291 97 52/98 45

lukasz.siekiera@lodzkie.pl

wwww.lptw.lodzkie.pl