Konkursy NCN: MAESTRO 5, SONATA BIS 3, HARMONIA 5,

 

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy:

 

MAESTRO 5 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na

celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych,

ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy,

których efektem mogą być odkrycia naukowe,

HARMONIA 5 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy

międzynarodowej,

SONATA BIS 3 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego

zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub

tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12

lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

 

Pełna informacja o konkursach znajduje sie na stronie NCN

http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2013-06-14-konkursy-maestro5-harmonia5-sonatabis3-ogloszenie

 

źródło informacji: BN UŁ