konkurs START FNP – przypomnienie

 
Przypominamy, że 31 października br. upływa termin składania wniosków w
programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Ostatnim dniem złożenia wniosku do Biura Nauki w celu uzyskania podpisu
Pana Prof. A. Różalskiego - Prorektora ds. Nauki UŁ jest 30 października
br.

Pozdrawiam,

Iwona Rytych-Kaleta
Kierownik Biura Nauki UŁ
tel./fax (42)635-41-58
It is, however, to expect states to see that this is a fundamental inequity other resources and to begin to address it in a thoughtful way, and in a way that measurably advances the ball
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.