Konkurs POKL/8.1.1_szkolenia dla przedsiębiorstw

 

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego dnia 10 stycznia br. ogłosił konkurs  nr POKL/I/8.1.1/14 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujący 1. typ operacji:

 

ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno-technicznym przedsiębiorstwa.

 

Kluczowym warunkiem umożliwiającym ubieganie się o dofinansowanie (kryterium dostępu) jest skierowanie projektu do konkretnych, wymienionych z nazwy przedsiębiorstw mających siedzibę/oddział na terenie woj. łódzkiego (max.5).

Konkurs trwa do 7 lutego 2014r.

 

Wszystkich zainteresowanych, zapraszamy do Biura Programów Badawczych i Strukturalnych UŁ (rolenderbartosik@uni.lodz.pl ; mstowska@uni.lodz.pl) tel: 635 41 68

Link do dokumentacji konkursowej: http://www.pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/aktualnosci/100114_rusza_konkurs_811

 

 

Renata Olender-Bartosik

Małgorzata Mstowska

Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych UŁ

 

cid:part1.00020104.01010401@uni.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki

Ul. Narutowicza 65, pok. 2

Tel.42/635 41 68

Fax 42/ 665 57 69

www.regionalny.uni.lodz.pl

He recently sent a letter to secretary of type my essay of https://www.goldessayclub.com education margaret spellings protesting the policy
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.