Konkurs o Nagrodę ABB – Edycja 2014/2015 – na najlepsze prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie

 

Konkurs o Nagrodę ABB – Edycja 2014/2015 

komplet informacji na stronie: www.abb.pl/konkurs

Zgłoś się do Konkursu i zrób piorunujące wrażenie.

Konkurs obejmuje obronione prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie, napisane w języku polskim lub angielskim, z następujących dziedzin:

  • Elektroenergetyka
  • Automatyka i diagnostyka przemysłowa
  • Energoelektronika
  • Inżynieria i zarządzanie procesami wytwarzania
  • Zaawansowane technologie i systemy inżynierskie
  • Technologie i systemy informatyczne
  • Nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych

Fundatorem nagrody jest Dyrektor Centrum Badawczego ABB oraz Prezes Zarządu ABB Sp. z o.o. Nagrody przyznane będą za opracowanie indywidualne lub zbiorowe. Szczegółowe zasady przyznawania nagród zawarte są w Regulaminie Konkursu.

W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

  • Nagroda główna 30 000 PLN
  • 2 wyróżnienia po 15 000 PLN

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I Etap – zgłoszenia do dnia 15.11.2014

Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1) i przesłaniu go wraz ze streszczeniem pracy, pocztą zwykłą na adres Centrum Badawczego ABB w Krakowie lub pocztą elektroniczną na adres: konkurs@pl.abb.com. W streszczeniu tym należy wykazać innowacyjność i oryginalny charakter pracy, nie powinno ono zawierać więcej niż 1000 słów. Do II etapu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 50 prac. Laureaci I Etapu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 31.12.2014. Lista Laureatów zostanie również opublikowana na stronie www.abb.pl/konkurs.

II Etap – zgłoszenia do dnia 31.01.2015

W tym etapie Konkursu wezmą udział tylko Laureaci I Etapu. Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 2) i przesłaniu go wraz z egzemplarzem pracy, pocztą zwykłą na adres Centrum Badawczego ABB w Krakowie.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w maju 2015 roku.

 

Kontakt

Centrum Badawcze ABB
ul. Starowiślna 13 A
31-038 Kraków
dopisek: “KONKURS o NAGRODĘ ABB”

Zapytania można również wysyłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@pl.abb.com

 

Automator is an application that comes preinstalled on your mac and allows you www.spyappsinsider.com/keylogger/ to automate all kinds of workflows, but it has a learning curve that intimidates many users
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.