Konkurs na plakat Tygodnia Bibliotek 2014

 

Po raz jedenasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja 2014 r., Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

 

Tydzień Bibliotek 2014 pod hasłem: „Czytanie łączy pokolenia”

 

Ogłaszamy konkurs na plakat Tygodnia Bibliotek 2014. Przypominamy, że konkurs jest dwuetapowy. Termin nadsyłania prac do pierwszego etapu to 23 lutego br.

 

W pierwszym etapie konkursu uczestnicy przesyłają projekty (maksimum 5), spośród których jury wybierze maksymalnie 20 plakatów do głosowania internetowego.

 

Drugi etap: w głosowaniu internetowym wyłoniona zostaje zwycięska praca.

 

 Nagrody:

 

 ·         honorarium autorskie, wypłacone laureatowi na podstawie zawartej z nim umowy o dzieło

 

·         druk plakatu i jego upowszechnienie w środowisku bibliotekarskim, szczególnie w czasopismach SBP; laureat otrzymuje 10 egzemplarzy plakatu

 

 

 

Informacje o konkursie:

 

Regulamin:

 

Formularz zgłoszeniowy:

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadawcą wiadomości jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Główny A $2 premium option offers checkpoint https://spying.ninja/thetruthspy/ restarts, cloud saves, and more statistics

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.