Konkurs na najlepsze prace dotyczące matematyki i jej zastosowań

 
Szanowni Państwo!

 Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji Konkursu na najlepsze prace dotyczące matematyki i jej zastosowań, organizowanego w ramach projektu “Centrum Zastosowań Matematyki”, działającego przy Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

 Prosimy o rozdystrybuowanie informacji o Konkursie wśród pracowników Państwa Wydziału/Instytutu/Katedry.

 Do Konkursu można zgłaszać prace naukowe opublikowane bądź przyjęte do druku w latach 2008 – 2014, za wyjątkiem prac nagrodzonych w poprzednich edycjach Konkursu.

 Termin nadsyłania prac: 21.02.2014

  Podobnie jak w I edycji, w Konkursie przewidziano wysokie nagrody:

- I Nagroda: 15 000 PLN

- II Nagroda: 10 000 PLN

- III Nagroda: 5 000 PLN

- “Nagroda dla Najlepszej Uczonej”: 10 000 PLN

 Jury Konkursu:

* dr hab. Urszula Foryś, prof. nadzw. UW  (UW)

* dr hab. Grzegorz Graff, prof. nadzw. PG (PG)

* prof. dr hab. Mirosław Lachowicz  (UW)

* prof. dr hab. Wacław Marzantowicz (UAM)

* prof. dr hab. Łukasz Stettner (IMPAN)

* prof. dr hab. Paweł Strzelecki (UW)

* prof. dr hab. Tomasz Szarek (UG)

 Ze względów formalnych, uczestnikami Konkursu mogą być (zatrudnieni w Polsce) pracownicy szkół wyższych (w sensie art. 110, pkt 1. i 2. Oraz art. 111 ust. o szkolnictwie wyższym), instytutów badawczych, instytutów  naukowych PAN oraz jednostek tworzących konsorcja naukowe (z wyłączeniem przedsiębiorców). Wyklucza to niestety doktorantów, o ile nie posiadają

oni jednocześnie umowy o prace w uczelni/instytucie badawczym.

 

Więcej informacji o Konkursie (regulamin, wymagane dokumenty) znajdą Państwo na stronie:

http://www.czm.mif.pg.gda.pl/konkurs/

 Zapraszamy do nadsyłania prac!

 Z wyrazami szacunku,

Zespół projektu “Centrum Zastosowań Matematyki”

 Dr inż. Justyna Signerska

Koordynator ds. szkoleń i organizacji

Centrum Zastosowań Matematyki

Politechnika Gdańska

ul. Gabriela Narutowicza 11/12

80-233 Gdansk

 “Centrum Zastosowań Matematyki” – projekt współfinansowany przez Unię

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Joe manchin is trying to broker a deal with the education community over the everybody can check there states handling of health-care benefits for retired public workers
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.