Konkurs Matematyka Moja Pasja – edycja 2013/2014

 

Szanowni Państwo!
Miło mi jest zakomunikować, że uruchomiliśmy rejestrację szkół i uczniów
do konkursu Matematyka Moja Pasja w roku szkolnym 2013/2014. Rejestracji
będzie można dokonać do dnia 21 listopada 2013 roku (w ubiegłych
edycjach ten termin był dłuższy). Etap szkolny zawodów odbędzie się 12
grudnia 2013 roku. Jest to już czwarta edycja naszego konkursu.
Organizując nasz konkurs po raz pierwszy w roku szkolnym 2010/2011, nie
spodziewaliśmy się, że będzie on cieszył się tak dużym zainteresowaniem.
Zaczynaliśmy od, jak się nam wydawało ogromnej liczby uczestników -
prawie 500, aby w ostatniej edycji doliczyć się ponad 2500 zawodników.
Nasz konkurs jest organizowany przez Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Łódzkiego oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące
Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, pod
patronatem: Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Rektora
UŁ oraz przy współudziale Polskiego Towarzystwa Matematycznego. W
kategorii dla gimnazjalistów organizatorem jest także Łódzki Kurator
Oświaty. Konkurs w tej kategorii jest konkursem tematycznym – wiąże się
to z możliwością uzyskania punktów w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
Duża liczba uczestników wymusiła na nas zmiany organizacyjne – mam
nadzieję, że zostaną one zaakceptowane. Jedna z nich została podyktowana
koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych materiałów – w
konsekwencji zmienił się sposób ich przekazywania. Zmiana została już
zamieszczona w regulaminie. Będzie widoczna w czasie rejestracji do
konkursu, która (podobnie jak poprzednio) będzie możliwa tylko w wersji
elektronicznej na stronie konkursu pod adresem
http://mmp.math.uni.lodz.pl/ . Na tej stronie dostępne są też
regulaminy, terminarze i zadania z poprzednich edycji.
Nie bez znaczenia jest także to, że od poprzedniej edycji partnerem
strategicznym konkursu jest firma Ericpol Sp. z o.o. – jeden z
największych polskich eksporterów branży IT. Spółka działa od ponad 20
lat na międzynarodowym rynku ICT, świadczy usługi outsourcingu,
consultingu, dostarcza rozwiązania dedykowane w obszarach
telekomunikacji M2M (machine to machine), UX (user experience),
aplikacje dla sektora medycznego, finansów i bankowości oraz rozwiązania
dla biznesu. Posiada 3 biura w Polsce i 3 centra produkcyjne na
Białorusi, Ukrainie i Szwecji, zatrudniając w sumie ponad 1700
pracowników. W ramach wspierania i promocji nauk ścisłych firma stale
współpracuje z Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Jagielońskim i
Akademią Górniczo-Hutniczą (prowadzenie wykładów, seminariów, jako
sponsor i partner konferencji oraz badań naukowych).
Od 2008 r. wspólnie z Polskim Towarzystwem Matematycznym  jest
organizatorem Międzynarodowej Nagrody im. Stefana Banacha za najlepszą
pracę doktorską w dziedzinie nauk matematycznych.
W imieniu organizatorów i swoich własnym zapraszam do udziału w konkursie.


Andrzej Rychlewicz
Koordynator Konkursu
Matematyka Moja Pasja

Wydział Matematyki i Informatyki       Publiczne Liceum Ogólnokształcące
Uniwersytetu Łódzkiego                 Uniwersytetu Łódzkiego
http://www.math.uni.lodz.pl/           http://www.liceum.uni.lodz.pl/

 

Are providing products that further enhance developer capabilities https://www.phonetrackingapps.com/ when creating silverlight applications using visual studio
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.