KNF – III edycja konkursu o nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską

 

 
  
 
Szanowni Państwo!

 

 Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 lutego br. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ogłasza III edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego. Regulamin konkursu przewiduje nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych.

 

 Począwszy od bieżącej edycji konkursu Regulamin konkursu został zmieniony w zakresie wymogów stawianych pracom doktorskim (zmiany do regulaminu zostały przyjęte Uchwałą Nr 27/2014 KNF z dnia 4 lutego 2014 r.). Zniesiono ograniczenie dotyczące obszaru nauk ekonomicznych i prawnych. W związku z tym w konkursie mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich z zakresu rynku finansowego napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia konkursu, tzn. w terminie 1 stycznia – 31 grudnia 2013 roku.

 

 Termin nadsyłania prac doktorskich upływa 15 sierpnia br.

 

 W załączeniu przekazujemy regulamin konkursu, który dostępny jest również w serwisie www.knf.gov.pl, w dziale CEDUR – link:

 

http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/edukacja/konkurs_3_edycja.html ,

 

a także plakat z uprzejmą prośbą o upowszechnienie wśród zainteresowanych osób.

 

 

See attached file:

OST_UJEDNOLICONY regulamin konkursu na doktorat

Plakat konkurs 2014

 

 

 

Z poważaniem,

 

Anna Malesa

 

Naczelnik | Departament Komunikacji Społecznej (DKS)

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

 

Pl. Powstańców Warszawy 1,

 

00-950 Warszawa

 

+48 22 262 4005 |anna.malesa@knf.gov.pl | www.knf.gov.pl

 

 

 
				
		
		 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.