Zakład Teorii Prawdopodobieństwa

 
Jednostka: Zakład Teorii Prawdopodobieństwa
Sekretariat: Elżbieta Gałuszka,
tel.: +48 42 6355962
e-mail: ktpis@math.uni.lodz.pl
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Łuczak,
tel.: +48 42 6355938
e-mail: anluczak@math.uni.lodz.pl
Seminaria: Środa, 14-16 sala B209
Działalność naukowa:
  • Klasyczna teoria prawdopodobieństwa: rozkłady nieskończenie podzielne w przestrzeniach wektorowych, rozkłady stabilne, półstabilne i Lèvy’ego
  • Kiekomutatywna teoria prawdopodobieństwa: kwantowe półgrupy dynamiczne, kwantowe twierdzenia graniczne, teoria pomiaru kwantowego, niekomunikatywne całki stochastyczne
  • statystyka kwantowa
Działalność dydaktyczna: Wykłady i ćwiczenia

  • teoria prawdopodobieństwa i statystyka
  • teoria miary i całki
  • matematyka dyskretna
  • logika i teoria mnogości

Wykłady monograficzne i specjalizacyjne z procesów stochastycznych, teorii ergodycznej, martyngałów, kombinatorycznej teorii gier.

Jednostka macierzysta: Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki
Skład osobowy:
Pracownicy naukowo-dydaktyczni: dr hab. Andrzej Łuczak, prof. nadzw. ( mail )
dr Katarzyna Lubnauer, adiunkt ( www , mail )
dr Hanna Podsędkowska, adiunkt ( mail )
Pracownicy dydaktyczni:
Pracownicy emerytowani: dr Jadwiga Barańska
dr Maria Wolska

 

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.