Publikacje Katedry Równań Różniczkowych i Informatyki