Katedra Równań Różniczkowych i Informatyki

 

Publikacje

Jednostka: Katedra Równań Różniczkowych i Informatyki
Sekretariat: mgr Małgorzata Duszyńska-Ozga,
tel.: (+48 42) 635 59 61
e-mail: duszm@math.uni.lodz.pl
Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Walczak,
tel.: +48 42 635 58 69
e-mail: stawal@math.uni.lodz.pl
Seminaria: Seminarium Katedry “Metody wariacyjne i teoria stabilności”, czwartek 12-14, pokój D 201
Działalność naukowa: Badania koncentrują się na zagadnieniach brzegowych dla równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych oraz teorii sterowania optymalnego. W szczególności zajmujemy się:

 • warunkami dostatecznymi istnienia rozwiązań dla układów Newtona
 • problemami Dirichleta i problemami okresowymi dla nieliniowych równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych
 • ciągłą zależnością rozwiązań równań różniczkowych od parametrów i warunków brzegowych;
 • warunkami wystarczającymi i koniecznymi optymalności dla układów opisanych przez równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe
Działalność dydaktyczna:
 • Kombinatoryka i teoria grafów
 • Wstęp do programowania I i II
 • Internet
 • Publikowanie w sieci
 • Języki programowania
 • Programowanie wizualne
 • Seminarium magisterskie
 • Badania operacyjne
 • Teoria grafów i sieci
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Podstawy programowania
 • Metody i narzędzia programowania
 • Matematyka
 • Projekt zespołowy
 • Projekt dyplomowy
 • Matematyczne podstawy logistyki
 • Techniki informatyczne
 • Programowanie liniowe w logistyce
 • Podstawy ekonomii matematycznej
 • Technologie logistyczne
 • Metody programowania
 • Proseminarium
 • Techniki multimedialne
 • Wstęp do logistyki
 • Programowanie podstawowe
 • Analiza matematyczna z równaniami różniczkowymi
 • Analiza Fourierowska
 • Aktywny internet
 • Teoria optymalizacji i sterowania
 • Podstawy modelowania matematycznego
 • Równania różnicowe i różniczkowe
Jednostka macierzysta: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Skład osobowy:
Pracownicy naukowo-dydaktyczni: prof. dr hab. Stanisław Walczak, prof. zw. ( mail )
dr hab. Dariusz Idczak, prof. nadzw. ( mail )
dr Monika Bartkiewicz, st. wykładowca ( mail )
dr Dorota Bors, adiunkt ( www , mail )
dr Marek Majewski, adiunkt ( www , mail )
dr Elżbieta Motyl, st.wykładowca ( mail )
dr Andrzej Skowron, adiunkt ( www , mail )
dr Rafał Kamocki, adiunkt ( mail )
Pracownicy emerytowani: dr Jacek Latuśkiewicz ( mail )
Doktoranci: mgr Małgorzata Seklecka