Publikacje Katedry Metodyki Nauczania Matematyki

 Pracownicy KMNM

 Prof. dr hab. Ryszard J. Pawlak

I. Oryginalne prace badawcze

a) Prace z zakresu matematyki teoretycznej:

 1. Ryszard Pawlak, ”On continuty and monotonicity of restrictions of connected functions”, Real Analysis Exchange 5 (1979-80) str. 318-325.
 2. Ryszard Pawlak, ”On monotonicity of connected functions defined on the locally connected continua”, Acta Univ. Lodz. s. II, z.34 (1980)str. 85-89.
 3. Ryszard Pawlak, ”On the continuity and monotonicity of restrictions of connected functions”, Fundamenta Mathematicae CXIV (1981) str. 91-107.
 4. Ryszard Pawlak, Helena Pawlak, ”On continuity and limit points of w-Darboux functions”, Demonstratio Mathematica 16 No 3 (1983) str. 771-775.
 5. Ryszard Pawlak, Helena Pawlak, ”On some conditions equivalent to the condition of Świątkowski for Darboux functions of one and two variable”, Scien. Bull. of Lodz Techn. Univ. 413 z.16 (1983) str.33-39.
 6. Ryszard Pawlak, ”On Świątkowski functions”, Acta Univ. Lodz., Folia Math.3 (1983), str. 77-85.
 7. Ryszard Pawlak, ”On the monotonicity and the closedness of open functions”, Demonstratio Mathematica 17 No 3 (1984) str. 739 -746.
 8. Ryszard Pawlak, ”On some rings of Świątkowski functions”, Real Analysis Exchange 10 No 2 (1984-85) str. 353-355.
 9. Ryszard Pawlak, ”Przekształcenia Darboux”, Acta Univ.Lodz. (1985) str. 1-148; rozprawa habilitacyjna.
 10. Ryszard Pawlak, ”On functions with the set of discontinuity points belonging to some s-ideal”, Mathematica Slovaca 35 (1985) No 4, str. 327-341.
 11. Ryszard Pawlak, Helena Pawlak, ”On some properties of closed functions in terms of their levels”, Commentationes Mathematicae XXVI.1 (1986) str.81-87.
 12. Ryszard Pawlak, ”Darboux transformations”, Real Analysis Exchange 11 (1985-86) str.427-446.
 13. Ryszard Pawlak, ”On local characterization of closed functions and functions with closed graphs”, Demonstratio Mathematica XIX No 1 (1986) str.181-188.
 14. Ryszard Pawlak, ”On Mand Denjoy properties”, Demonstratio Mathematica 19 No 4 (1986) str. 1011-1015.
 15. Ryszard Pawlak, ”On rings of Darboux functions”, Colloquium Mathematicum LIII (1987), str. 289-300.
 16. Ryszard Pawlak, ”On local characterization of Darboux functions”, Commentationes Mathematicae XXVII (1988) str.283-299.
 17. Ryszard Pawlak, ”Variation of Darboux functions”, Demonstratio Mathematica 22, No 1 (1989) str. 115-128.
 18. Ryszard Pawlak, Helena Pawlak, ”Fundamental rings for classes of Darboux functions”, Real Analysis Exchange 14 (1988-89), str. 189-202.
 19. Ryszard Pawlak, ”Extensions of Darboux functions”, Real Analisis Exchange 15 (1989-90) str. 511-547.
 20. Ryszard Pawlak, ”On Zahorski classes of functions of two variables”, Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees XXXV,No1 (1990) str.53-71.
 21. Ryszard Pawlak, Helena Pawlak, ”On Darboux points and the property of Świątkowski of transformations with the closed graphs”, Publicationes Mathematicae – Debrecen 37 (1990) str. 285-291.
 22. Ryszard Pawlak, Andrzej Rychlewicz, ”On K.M. Garg’s problem in respect to Darboux functions”, Acta Univ. Lodz.,Folia Mathematica 4 (1991) str. 99-108.
 23. Ryszard Pawlak, Helena Pawlak, ”On m-rings of functions and some generalizations of the notion of density point”, materiały z Centrum Banacha – Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences – XXXIV Semester in Banach Center >>Theory of Real Functions<
 24. Ryszard Pawlak, ”On Darboux points and perfectly closed class of functions”, Acta Univ. Lodz., Folia Mathematica 4, (1991) str.91-98.
 25. Ryszard Pawlak, Helena Pawlak, ”A local characterization of Darboux (B) functions. The semicontinuity of monotone functions defined in some metric spaces”, Real Analysis Exchange 18(1), (1992-93) str. 146-151.
 26. Ryszard Pawlak, ”On some characterization of Darboux retracts”, Topology Proceedings 17 (1992) str.197-204.
 27. Ryszard Pawlak, ”On continuity and monotonicity of Darboux transformations”, Acta Mathematica Universitatis Comenianae LXII,2(1993) str.229-236.
 28. Ryszard Pawlak, Helena Pawlak, ”On a D-extension of a homeomorphism”, Topology Proceedings 19 (1994), str. 215-225.
 29. Ryszard Pawlak, ”On some properties of the spaces of almost continuous functions”, Internat. J. of Math. & Math. Sci. 19.1 (1996), str.19-24.
 30. Ryszard Pawlak, Helena Pawlak, ”On some open problems connected with the discontinuity of closed and Darboux functions”, Topology Proceedings 18 (1993) str.209-220.
 31. Ryszard Pawlak, ”On complete systems of almost continuous functions”, Tatra Mountains Mathematical Publications 5 (1995) str. 51-59 (Mathematical Institute of the Slovak Academy of Sciences) (zeszyt wydany z okazji 70 rocznicy urodzin prof. Jána Jakubíka).
 32. Ryszard Pawlak, ”The right absorption property for Darboux functions”, Real Analysis Exchange 20.2 (1994-95) str.593-602.
 33. Ryszard Pawlak, Helena Pawlak, ”On strong Darboux homotopies between Świątkowski functions”, Scient. Bull. of Łódź Techn. Univ. 719 z.27 (1995), str. 107-113 (zeszyt poświęcony pamięci prof. T. Świątkowskiego) (XII, 1994).
 34. Ryszard Pawlak, ”On c-homotopies”, Real Analysis Exchange 21.2 (1995-96), str. 424-429.
 35. Ryszard Pawlak, ”Darboux homotopies and Darboux retracts – results and questions”, Real Analysis Exchange 20.2 (1994-95) str.805-810.
 36. Ryszard Pawlak, ”On the topological properties of the space Aand A formed by almost continuous functions”, Tatra Mountains Mathematical Publications Mathematical Institute of the Slovak Academy of Sciences (1996), str. 77-82.
 37. Ryszard Pawlak, K. Flak, B.Świątek, ”On some method for improving continuity, quasi-continuity and the Darboux property”, Real Anal. Exch. 21.2 (1995-1996), str. 498-509.
 38. Ryszard Pawlak, Helena Pawlak, ”On weakly Darboux functions and some problem connected with the Morrey monotonicity”, Journal of Appl. Anal. 1.2 (1995) str. 135-144.
 39. Ryszard Pawlak, A. Rychlewicz, ”On the continuity, discontinuity nonmeasurability of locally relatively continuous functions”, Probl. Mat. 15 (1997), str. 23-32.
 40. Ryszard Pawlak, A. Pfeiffer, ”An absorption property for almost continuous and quasi-continuous functions”, Probl. Mat. 15 (1997) str. 33-42.
 41. Ryszard Pawlak, Helena Pawlak, ”On s-quasi-continuity and some properties of sections of a function”, Tatra Mountains Mathematical Publications Mathematical Institute of the Slovak Academy of Sciences 14 (1998), str. 47 55.
 42. Ryszard Pawlak, B. Świątek, ”On arcs, stationary sets and retracts in the space DD”, Tatra Mountains Mathematical Publications Mathematical Institute of the Slovak Academy of Sciences 14 (1998), str. 91-108.
 43. Ryszard Pawlak, ”The almost continuity of a function of two variables with respect to its sections and core-topology”, Journal Atti del Seminario Matematico e Fisico dell’Università di Modena XLVI (1998), str. 457-468.
 44. Ryszard Pawlak, D. Doliwa, ”On the almost continuity of the diagonal of functions”, Real Analysis Exchange 23.2 (1997-98) str.459-470.
 45. Ryszard Pawlak, ”On ideals of extensions of rings of continuous functions”, Real Analysis Exchange 24.2 (1998-99), str. 621-634.
 46. Ryszard Pawlak, ”On some class of functions intermediate between the class B1* and the family of continuous functions”, Tatra Mountains Mathematical Publications Mathematical Institute of the Slovak Academy of Sciences 19 (2000), str. 135-144.
 47. Ryszard Pawlak, J. Kucner, B. Świątek, ”On small subsets of space of Darboux functions”, Real Analysis Exchange 25.1 (1999-2000) str. 342-358.
 48. Ryszard Pawlak, ”On additive lattices of some subfamily (B1*+) of the family DB1*”, Journal Atti del Seminario Matematico e Fisico dell’Università di Modena IL, str. 215-224 (2002) – wyniki zawarte w tym artykule były referowane podczas konferencji Eight Meeting on Real Anallysis and Measure Theory (Maiori 22-26 września 1998).
 49. Ryszard Pawlak, W. Wilczyński, B. Świątek, ”On some properties of the class A*”, Real Anal. Exchange 27.1(2001-2002), str141-154.
 50. Ryszard Pawlak, ”On the set D in the space DR”, Zeszyty Naukowe WSInf. (2001).
 51. Ryszard Pawlak, B. Świątek, ”On Baire one point of functions”, Demonstratio Math. 36.1 (2003) str. 53-64.
 52. Ryszard Pawlak, I. Ćwiek, B. Świątek, ”On some subclasses of Baire 1 function”, Real Anal. Exchange 27.2 (2001 2002), str. 415-422.
 53. Ryszard Pawlak, D. Doliwa, ”On the extension of Darboux functions (and Darboux homotopies)”, Journal Atti del Seminario Matematico e Fisico dell’Università di Modena LI (2003); str. 411-424; – matriały z konferencji: Ninth Meething on Real Analysis and Measure theory (September 15-19, 2000, Grado).
 54. Ryszard Pawlak, M. Marciniak, ”On the restrictions of functions. Finitely continuous functions and path continuity”, Tatra Mountains Mathematical Publications Mathematical Institute of the Slovak Academy of Sciences 24 (2002) – materiały z konferencji, str.65-77.
 55. Ryszard Pawlak, Joanna Kucner, ”On local characterization of the strong Świątkowski property for a function f :[a,b]->R”, Real Anal. Exchange 28.2 (2002-2003), 563-572.
 56. Ryszard Pawlak, Joanna Kucner, ”On some problems connected with rings of functions”, Atti Sem Mat. Fis. Univ Modena e Reggio Emilia LII (2004), str. 317-329.
 57. Ryszard Pawlak, E. Korczak, ”On some properties of essential Darboux rings of real functions defined on topological spaces”, Real Anal. Exchange 30.2 (2004-2005) str. 495-506.
 58. Ryszard Pawlak, Helena Pawlak, ”Układy Darboux – dynamiczne”, materiały (recenzowane) z IV sympozjum: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice (2005 r.) str. 179-182, (UŁ WSInf).
 59. Ryszard Pawlak, A. Tomaszewska, ”On I-a.e. continuous Darboux functions mapping Rk into Rk”, Real Anal. Exchange 31.2 (2005-2006) str. 385-396.
 60. Ryszard Pawlak, Helena Pawlak, ”Transitivity, dense orbits and some topologies finer than the natural topology of the unit interval”, Tatra Mountains Mathematical Publications Mathematical Institute of the Slovak Academy of Sciences 35 (2007) str. 1-12, UŁ WSInf
 61. Ryszard Pawlak, ”On the Sharkovsky’s property of Darboux functions”, Tatra Mountains Mathematical Publications Mathematical Institute of the Slovak Academy of Sciences 42 (2009), 95-106.
 62. Ryszard Pawlak, Helena Pawlak, ”The stable points and the attractors of Darboux functions”, Tatra Mountains Mathematical Publications Mathematical Institute of the Slovak Academy of Sciences 40 (2008) str.13-24 dedicated to the memory of Tibor Šalat.
 63. Ryszard Pawlak, ”On the entropy of Darboux functions”, Coll. Math. 116.2 (2009), 227-241.
 64. Ryszard Pawlak, Helena Pawlak, ”Dynamics of Darboux functions”, Tatra Mountains Mathematical Publications – Mathematical Institute of the Slovak Academy of Sciences 42 (2009),51-60.
 65. Ryszard Pawlak, Helena Pawlak, ”First-return limiting notions and rings of Sharkovsky’s functions”, Real Analysis Exchange 34.2 (2009), 549-563.
 66. Ryszard Pawlak, A. Loranty, A. Bąkowska, ”On the topological entropy of continuous and almost continuous functions”, Topology and its Applications 158 (2011) 2022–2033, http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2011.06.049 .
 67. Ryszard Pawlak, A. Loranty, A. Bąkowska, ”On the local version of entropy”, praca wysłana do druku REPORTS ON REAL ANALYSIS XXIII International Conference on Real Functions Theory, Niedzica 2009.
 68. Ryszard Pawlak, A. Bąkowska, ”On some characterizations of Baire class one functions and Baire class one like functions”, Tatra Mountains Mathematical Publications Mathematical Institute of the Slovak Academy of Sciences 46 (2010),91-106.
 69. Ryszard Pawlak, Helena Pawlak, ”On T_$Gamma$ approximation of functions by means of derivatives and approximately continuous functions having local periodic property”, część monografii (związanej z 65 rocznicą urodzin prof. W. Wilczyńskiego) Real functions, density topology and related topics, edytorzy M. Filipczak and E. Wagner – Bojakowska (p. 101-111), Łódź University Press 2011.
 70. Ryszard Pawlak, A. Loranty, ”The generalized entropy in the generalized topological spaces”, Topology and its Applications 159 (2012) 1734–1742.
 71. Ryszard Pawlak, A. Loranty, ”On the transitivity of multifunction and density of orbits in generalized topological spaces”, Acta Mathematica Hungarica 135 (1–2) (2012), 56–66, (First published online August 5, 2011; DOI: 10.1007/s10474-011-0149-4).
 72. Ryszard Pawlak, E. Korczak – Kubiak, ”First return limiting notions and rings of H-connected and iteratively H-connected functions”, Czechoslovak Mathematical Journal, Vol. 63, No. 3 (2013) pp. 679-700.
 73. Ryszard Pawlak, A. Loranty, E. Korczak – Kubiak, ”Baire generalized topological spaces, generalized metric spaces and infinite games”, Acta Mathematica Hungarica, 140(3) (2013), 203–231, DOI: 10.1007/s10474-013-0304-1.
 74. Ryszard Pawlak, A. Loranty, “On Baire generalized topological spaces and some problems connected with discrete dynamical systems”, rozdział w monografii “Traditional and present-day topics in real analysis” (2013), str. 151-172 pod redakcją: M. Filipczak i E. Wagner-Bojakowskiej.
 75. R. J. Pawlak, E. Korczak Kubiak, H. Pawlak, “On rings of Darboux-like functions. From questions about the existence to discrete dynamical systems”, rozdział w monografii “Traditional and present-day topics in real analysis” (2013), str. 173-194 pod redakcją: M. Filipczak i E. Wagner-Bojakowskiej.

b) Prace popularyzatorskie:

 1. Ryszard Pawlak, ”„Matematyka krok po kroku” program, zestaw podręczników i zeszytów ćwiczeń dla szkoły podstawowej. Matematyka (czasopismo dla nauczycieli) wrzesień październik 1999 r. str. 294-295.”,
 2. Ryszard Pawlak, ”Opracowanie stron 145-147 suplementu encyklopedii matematycznej Kluwer Academic Publisher (2000 r.).”,
 3. Ryszard Pawlak, ”Reforma edukacji z punktu widzenia matematyka w Szkoły Wyższe wobec reformy systemu edukacji (I Festiwal Nauki i Sztuki 15-17 maja 2001 – materiały z dyskusji panelowej) – 2002 r.”,
 4. Ryszard Pawlak, ”Matematyka w liceum i technikum w świetle oczekiwań: maturalnych, wyższych uczelni i pracodawców – materiały z konferencji Nauczanie matematyki w fazie wdrażania zmian edukacyjnych w szkole ponadgimnazjalnej, Malopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli o”,
 5. Ryszard Pawlak, ”Matematycy wobec wyzwań współczesnej edukacji – płyta CD z Materiałów konferencyjnych XVI Szkoły Dydaktyków Matematyki Łódź 6-9 września 2002 r. – ukazała się w 2002 r.”,
 6. Ryszard Pawlak, ”Porozmawiajmy o matematyce na różnych szczeblach edukacji – płyta CD z Materiałów konferencyjnych XVII Szkoły Dydaktyki Matematyki Poznań 4 września 2003 r. – ukazała się lutym 2004 r.”,

c) Prace z zakresu dydaktyki matematyki:

 1. R. J. Pawlak, ”Nauczycielskie testy dydaktyczne. Zastosowanie mikrokomputerów w procesie kontroli wiedzy studentów”, Dydaktyka Szkoły Wyższej 1(81) (1988) str. 159-169.
 2. R. J. Pawlak, mgr Krystyna Pawlak, mgr Zbigniew Sierszeń, ”Pomiar osiagnięć dydaktycznych w wybranych szkołach województwa łódzkiego w zakresie tematów związanych z pojęciem granicy, ciągłości i pochodnych funkcji”, WOM Łódź (1991)
 3. R. J. Pawlak, ”Prace magisterskie z zakresu matematyki teoretycznej jako element kształcenia nauczycieli matematyki”, Problemy Dydaktyczne Matematyki t.V, Zielona Góra (1991) str. 83-91.
 4. R. J. Pawlak, ”Conducting >>Problem Lectures<< by academic teachers and >>Control self-dependence<, Problemy Matematyczne z.12 (1991) str.3-8.
 5. R. J. Pawlak, ”Historia matematyki, a przeszkody epistemologiczne i dydaktyczne w rozumieniu i akceptacji pojęć i metod analizy matematycznej”, Problemy Studiów Nauczycielskich, Wydawnictwo Naukowe WSP Kraków (1996) str.31-39.
 6. R. J. Pawlak, ”Minimum edukacji matematycznej przyszłych nauczycieli. Kultura matematyczna”, Acta Univ. Lodz., Folia Math. 6 (1993) str.57-65.
 7. R. J. Pawlak, dr A. Warężak, dr W. Budzisz, dr A. Fabijańczyk, dr M. Fabijańczyk, doc. dr hab. J.Janikowski, dr I. Libicka, dr A. Molęda, dr Z. Piesyk, dr T. Poreda, dr W. Tempczyk, mgr A. Rychlewicz, ”Minimum wiedzy matematycznej nauczyciela matematyki oraz projekt organizacji procesu nauczania na nauczycielskich studiach uniwersyteckich”, Acta Univ. Lodz., Folia Math. 6 (1993), str. 67-132
 8. R. J. Pawlak, ”Kształtowanie dojrzałości matematycznej studentów. Faza krytycyzmu”, Probl. Mat. 14 (1995), str. 37-48.
 9. Cz. Banach, B. Nowecki, R. J. Pawlak, B. Rabijewska, Z. Grande, G. Treliński, E. Tutaj, M. Korcz, ”Raport Edukacja nauczycielska w szkołach wyższych w roku akademickim 1994/95”, COM Studiów Nauczycielskich (1996)
 10. R. J. Pawlak, ”Czy kalkulatory i komputery prowadzą do powstawania przeszkód epistemologicznych”, Dział Naukowy NiM 40 (2001).
 11. R. J. Pawlak, ”Rola i znaczenie kontekstów realistycznych w procesie budowania dojrzałości matematycznej na różnych szczeblach edukacji”, Matematyka Stosowana 2003 r., str. 139-153.
 12. R. J. Pawlak, E. Korczak, A. Loranty, Sz. Walczak, ”Programowanie w C++ a metoda projektu”, Zeszyty WSInf 3(1) (2004), str. 93 ‑106
 13. R. J. Pawlak, A. Pfeiffer, ”Matematyka w szkole. Do czego zmierzamy.”, Studia Matematyczne Akademii Świętokrzyskiej 10 (2003). str. 9-20
 14. R. J. Pawlak, ”Dojrzałość matematyczna. Trudności i przeszkody w posługiwaniu się matematyką.”, Dydaktyka Matematyki 26 (2004) str. 289-311.
 15. R. J. Pawlak, ”Problemy rozumienia podstawowych pojęć matematycznych. Doformalizowywanie.”, NiM + TI (2007) str. 20-22.
 16. R. J. Pawlak, ”Nowa koncepcja kształcenia studentów w ramach przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela.”, Rocznik Pedagogiczny 34, Polska Akademia Nauk Komitet Nauk Pedagogicznych (2011), 99-104.

II. Wykaz skryptów oraz podręczników szkolnych i opracowań metodycznych

 1. R. J. Pawlak, mgr Jarosław Kowalczyk., ”Zastosowanie komputera osobistego ZX SPECTRUM w pracy dydaktycznej, skrypt wydany w UŁ (1987) stron 36”,
 2. R. J. Pawlak, dr Tadeusz Poreda., ”Struktura programu nauczania geometrii w I klasie szkół średnich, skrypt wydany w UŁ (1987)”,
 3. R. J. Pawlak, dr Tadeusz Poreda., ”Struktura programu nauczania geometrii w II klasie szkół średnich, IKN Warszawa (1987)”,
 4. R. J. Pawlak, dr Tadeusz Poreda., ”Propozycja realizacji tematów związanych z wprowadzeniem pojęcia wektora w klasie VI szkoły podstawowej, IKN Warszawa (1988) str 1-21”,
 5. R. J. Pawlak, dr Helena Pawlak., ”Podstawowe zagadnienia dydaktyki matematyki. Liczby, skrypt. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (wyd. I – 1993r.; wyd. II – 1995r.), stron 131”,
 6. R. J. Pawlak, ”Matematyka 1. Poradnik metodyczny, (cz.1). Wydawnictwo RES POLONA (wyd. I – 1993r.; wyd. II – 1995r.). Str. 38. Nakład 10 000 egzemplarzy.”,
 7. A. Jaskuła, J. Jaskuła, H. Pawlak, R. Pawlak, R. Schmidt, ”Matematyka 1. Podręcznik. Wydawnictwo RES POLONA (wyd. I – 1993r.; wyd. II – 1995r.) stron 143. Nakład 100 000 egzemplarzy. Podręcznik przygotowany przez zespół pod redakcją naukową prof. R. Pawlaka i prof. R. Schmidta z Uniwersytetu w Giessen”, Książka wpisana przez Ministra Edukacji Narodowej do zestawu podręczników szkolnych (nr w zestawie: 111/93).
 8. A. Jaskuła, J. Jaskuła, H. Pawlak, R. Pawlak, R. Schmidt, ”Matematyka 1. Ćwiczenia. Wydawnictwo RES POLONA (wyd. I – 1993r.; wyd. II – 1995r.). Stron 40. Nakład 100 000 egzemplarzy. Zeszyt przygotowany przez zespół pod redakcją naukową prof. R. Pawlaka i prof. R. Schmidta z Uniwersytetu w Giessen”, Książka wpisana przez Ministra Edukacji Narodowej do zestawu podręczników szkolnych (nr w zestawie: 111/93).
 9. I. Fordorowitz, A. Jaskuła, J. Jaskuła, I. Kleinert, S. Meier, H. Pawlak, R. Pawlak, R. Schmidt, ”Liczę i maluję. Ćwiczenia z matematyki dla klasy pierwszej. (wyd. I – 1993r.; wyd. II – 1995r.)Wydawnictwo RES POLONA. Stron 76. Nakład 100 000 egzemplarzy. Zeszyt przygotowany przez zespół pod redakcją naukową prof. R. Pawlaka”, Książka wpisana przez Ministra Edukacji Narodowej do zestawu podręczników szkolnych (nr w zestawie: 111/93).
 10. R. J. Pawlak, A. Jaskuła, J. Jaskuła, H. Pawlak, R. Schmidt, ”Matematyka 2. Podręcznik. Wydawnictwo RES POLONA. (wyd. I – 1994r.; wyd. II – 1995r.) Stron 96”, Książka wpisana przez Ministra Edukacji Narodowej do zestawu podręczników szkolnych (nr w zestawie: 25/94).
 11. R. J. Pawlak, A. Jaskuła, J. Jaskuła, H. Pawlak, R. Schmidt, ”Matematyka 2. Ćwiczenia. Zeszyt 1. Wydawnictwo RES POLONA. (wyd. I – 1994r.; wyd. II – 1995r.) Stron 36”, Książka wpisana przez Ministra Edukacji Narodowej do zestawu podręczników szkolnych (nr w zestawie: 25/94).
 12. R. J. Pawlak, A. Jaskuła, J. Jaskuła, H. Pawlak, R. Schmidt, ”Matematyka 2. Ćwiczenia. Zeszyt 2. Wydawnictwo RES POLONA. (wyd. I – 1994r.; wyd. II – 1995r.) Stron 47”, Książka wpisana przez Ministra Edukacji Narodowej do zestawu podręczników szkolnych (nr w zestawie: 25/94).
 13. R. J. Pawlak, A. Jaskuła, J. Jaskuła, H. Pawlak, R. Schmidt, ”Matematyka 3. Podręcznik. Wydawnictwo RES POLONA. (wyd. I – 1994r.; wyd. II – 1995r.) Stron 96”, Książka wpisana przez Ministra Edukacji Narodowej do zestawu podręczników szkolnych (nr w zestawie: 211/94).
 14. R. J. Pawlak, A. Jaskuła, J. Jaskuła, H. Pawlak, R. Schmidt, ”Matematyka 3. Ćwiczenia. Zeszyt 1. Wydawnictwo RES POLONA. (wyd. I – 1994r.; wyd. II – 1995r.) Stron 52”, Książka wpisana przez Ministra Edukacji Narodowej do zestawu podręczników szkolnych (nr w zestawie: 211/94).
 15. R. J. Pawlak, A. Jaskuła, J. Jaskuła, H. Pawlak, R. Schmidt, ”Matematyka 3. Ćwiczenia. Zeszyt 2. Wydawnictwo RES POLONA. (wyd. I – 1994r.; wyd. II – 1995r.) Stron 52”, Książka wpisana przez Ministra Edukacji Narodowej do zestawu podręczników szkolnych (nr w zestawie: 211/94).
 16. R. J. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak, ”Matematyka 4 (Matematyka krok po kroku) Podręcznik. (wyd. I 1997 r.) Stron 253”, Książka wpisana przez Ministra Edukacji Narodowej do zestawu podręczników szkolnych (nr w zestawie: 57/97).
 17. R. J. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak., ”Matematyka 4 (Matematyka krok po kroku) Zeszyt ćwiczeń – Liczby naturalne. (wyd. I 1997 r.)”,
 18. R. J. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak., ”Matematyka 4 (Matematyka krok po kroku) Zeszyt ćwiczeń –Geometria. (wyd. I 1997 r.)”,
 19. R. J. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak., ”Matematyka 4 (Matematyka krok po kroku) Zeszyt ćwiczeń –Ułamki. (wyd. I 1997 r.)”,
 20. R. J. Pawlak, K. Gałązka, A. Jeżewska, H. Pawlak, A. Tyl, A. Warężak., ”Matematyka krok po kroku – program nauczania matematyki dla szkoły podstawowej klasy I-VIII. Zatwierdzony przez MEN 19.VIII.1997 nr decyzji – 4014 12/97”,
 21. R. J. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak, H. Pawlak, A. Jeżewska, ”Matematyka 5 (Matematyka krok po kroku) Podręcznik. (wyd. I 1998 r.) Stron 253”, Książka wpisana przez Ministra Edukacji Narodowej do zestawu podręczników szkolnych (nr w zestawie: 43/98).
 22. R. J. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak, H. Pawlak, A. Jeżewska., ”Matematyka 5 (Matematyka krok po kroku) Zeszyt ćwiczeń – Liczby naturalne. Ułamki zwykle. Ułamki dziesiętne. (wyd. I 1998 r.)”,
 23. R. J. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak, H. Pawlak, A. Jeżewska., ”Matematyka 5 (Matematyka krok po kroku) Zeszyt ćwiczeń – Zastosowania ułamków. Figury płaskie. Graniastosłupy. (wyd. I 1998 r.)”,
 24. R. J. Pawlak, K. Gałązka, A. Jeżewska, H. Pawlak, A. Warężak., ”119. Matematyka krok po kroku – program nauczania matematyki dla szkoły podstawowej klasy IV-VI. Zatwierdzony przez MEN 1999 nr decyzji: DKW‑4014‑53/99”,
 25. R. J. Pawlak, J. Jędrzejewski, K. Gałązka, E. Lesiak., ”Matematyka krok po kroku – program nauczania matematyki dla szkoły podstawowej klasy I-III (gimnazjum). Zatwierdzony przez MEN 1999 nr decyzji: DKW 4014-91/99”,
 26. R. J. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak, H. Pawlak, A. Jeżewska, ”Matematyka 6 (Matematyka krok po kroku) Podręcznik. (wyd. I: 1999 r.)”, Książka wpisana przez Ministra Edukacji Narodowej do zestawu podręczników szkolnych (nr w zestawie: 43/98).
 27. R. J. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak, H. Pawlak, A. Jeżewska., ”Matematyka 6 (Matematyka krok po kroku) Zeszyt ćwiczeń – Liczby naturalne. Ułamki zwykle. Ułamki dziesiętne. (wyd. I: 1999 r.)”,
 28. R. J. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak, H. Pawlak, A. Jeżewska., ”Matematyka 6 (Matematyka krok po kroku) Zeszyt ćwiczeń – Zastosowania ułamków. Figury płaskie. Graniastosłupy. (wyd. I: 1999 r.)”,
 29. R. J. Pawlak, Alicja Rychlewicz, Andrzej Rychlewicz, K. Żylak., ”Matematyka Matura 2002 t.I. (Matematyka krok po kroku), zbiór zadań Wyd. Res Polona (wyd I, grudzień 2000), str. 204”,
 30. R. J. Pawlak, Alicja Rychlewicz, Andrzej Rychlewicz, K. Żylak., ”Matematyka Matura 2002 t.II. (Matematyka krok po kroku), zbiór zadań Wyd. Res Polona (wyd I, 2001 r.), str. 232”,
 31. R. J. Pawlak, Alicja Rychlewicz, Andrzej Rychlewicz, K. Żylak., ”Matematyka Matura 2002 t.III. (Matematyka krok po kroku), zbiór zadań Wyd. Res Polona (wyd I, 2001 r.), str. 222”,
 32. R. J. Pawlak, H. Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, K. Żylak., ”Matematyka krok po kroku, Program nauczania matematyki w 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym, 3-letnim Liceum Profilowanym i 4-letnim Technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony Wyd. Res Polona (2002 r.), str. 59. Zatwierdzony przez MENiS nr dopuszczenia DKO”,
 33. R. J. Pawlak, H. Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, K. Żylak., ”Matematyka krok po kroku, Podręcznik dla klasy I Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony (2002). Zatwierdzony przez MENiS nr dopuszczenia 82/02:”,
 34. R. J. Pawlak, H. Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, K. Żylak., ”Matematyka krok po kroku, Zbiór zadań dla klasy I Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony (2002) :”,
 35. R. J. Pawlak, H. Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, K. Żylak., ”Matematyka krok po kroku, Podręcznik dla klasy II Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum. Zakres podstawowy (2003). Zatwierdzony przez MENiS nr dopuszczenia 211/03:”,
 36. R. J. Pawlak, H. Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, K. Żylak., ”Matematyka krok po kroku, Podręcznik dla klasy II Liceum Ogólnokształcącego. Zakres rozszerzony (2003). Zatwierdzony przez MENiS nr dopuszczenia 284/03:”,
 37. R. J. Pawlak, Helena Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, Kazimierz Żylak Res-Polona 2003., ”Matematyka krok po kroku Zbiór zadań dla klasy drugiej, liceum ogólnokształcącego , liceum profilowanego, technikum Zakres podstawowy,”,
 38. R. J. Pawlak, Helena Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, Kazimierz Żylak Res-Polona 2003., ”Matematyka krok po kroku Zbiór zadań dla klasy drugiej, liceum ogólnokształcącego , liceum profilowanego, technikum Zakres rozszerzony,”,
 39. R. J. Pawlak, H. Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, K. Żylak., ”Matematyka krok po kroku, Podręcznik dla klasy III Liceum Ogólnokształcącego. Zakres rozszerzony (2004). Zatwierdzony przez MENiS nr dopuszczenia DKOS-4015-72/02.”,
 40. R. J. Pawlak, H. Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, K. Żylak., ”Matematyka krok po kroku, Podręcznik dla klasy II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum. Zakres podstawowy (2004). Zatwierdzony przez MENiS nr dopuszczenia DKOS-4015-72/02.”,
 41. R. J. Pawlak, H. Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, K. Żylak., ”Matematyka krok po kroku Zbiór zadań dla klasy III Liceum Ogólnokształcącego. Zakres rozszerzony (2004).”,
 42. R. J. Pawlak, H. Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, K. Żylak., ”Matematyka krok po kroku Zbiór zadań dla klasy III Liceum Ogólnokształcącego. Zakres podstawowy (2004).”,
 43. R. J. Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, K. Żylak., ”Matematyka krok po kroku. Nowa matura cz.I Zbiór zadań (2004).”,
 44. R. J. Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, K. Żylak., ”Matematyka krok po kroku. Nowa matura cz.II Zbiór zadań (2004).”,
 45. R. J. Pawlak, H. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak., ”Program nauczania matematyki w klasach 4-6 Szkoły Podstawowej MATEMATYKA KROK PO KROKU (2008). Zatwierdzony przez MEN nr dopuszczenia DPN-5002-11/08.”,
 46. R. J. Pawlak, M. Fabijańczyk, H. Pawlak, Alicja Rychlewicz, Andrzej Rychlewicz, K. Żylak., ”Program nauczania matematyki w Liceum Ogólnokształcącym, Liceum Profilowanym oraz Technikum MATEMATYKA KROK PO KROKU (2008). Zatwierdzony przez MEN nr dopuszczenia DPN-5002-22/08.”,
 47. R. J. Pawlak, H. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak., ”Podręcznik dla klasy 4 MATEMATYKA KROK PO KROKU (2008). Zatwierdzony przez MEN nr dopuszczenia 196/08.”,
 48. R. J. Pawlak, H. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak., ”Ćwiczenia dla klasy 4 MATEMATYKA KROK PO KROKU (2008) z.1.”,
 49. R. J. Pawlak, H. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak., ”Ćwiczenia dla klasy 4 MATEMATYKA KROK PO KROKU (2008) z.2.”,
 50. R. J. Pawlak, H. Pawlak, M. Fabijańczyk, Alicja Rychlewicz, Andrzej Rychlewicz., ”Podręcznik dla klasy I Liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego oraz technikum (zakres podstawowy i rozszerzony) MATEMATYKA KROK PO KROKU (2008). Zatwierdzony przez MEN nr dopuszczenia 196/08.”,
 51. R. J. Pawlak, H. Pawlak, M. Fabijańczyk, Alicja Rychlewicz, Andrzej Rychlewicz., ”Zbiór zadań dla klasy I Liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego oraz technikum (zakres podstawowy i rozszerzony) MATEMATYKA KROK PO KROKU (2008).”,
 52. R. J. Pawlak, H. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak., ”Podręcznik dla klasy 5 MATEMATYKA KROK PO KROKU (2009). Zatwierdzony przez MEN nr dopuszczenia DPN-5002-11/08 (67/2/09/S).”,
 53. R. J. Pawlak, H. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak., ”Ćwiczenia dla klasy 5 MATEMATYKA KROK PO KROKU (2009) z.1.”,
 54. R. J. Pawlak, H. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak., ”Ćwiczenia dla klasy 5 MATEMATYKA KROK PO KROKU (2009) z.2.”,
 55. R. J. Pawlak, H. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak., ”Podręcznik dla klasy 6 MATEMATYKA KROK PO KROKU (2010). Zatwierdzony przez MEN nr dopuszczenia DPN-5002-11/08 (nr ewidencyjny w wykazie: 102/10/S).”,
 56. R. J. Pawlak, H. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak., ”Ćwiczenia dla klasy 6 MATEMATYKA KROK PO KROKU (2010) z.1.”,
 57. R. J. Pawlak, H. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak., ”Ćwiczenia dla klasy 6 MATEMATYKA KROK PO KROKU (2010) z.2.”,
 58. M. Fabijańczyk, E. Miksa-Kondaszewska, Przemysław Pawlak, R. J. Pawlak, Alicja Rychlewicz, Andrzej Rychlewicz (kier. zespołu), ”Matematyka. Zbiór zadań dla maturzystów (zakres podstawowy) (2012).”,
 59. R. J. Pawlak, H. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak, ”Podręcznik dla klasy 4 MATEMATYKA KROK PO KROKU (2012). Zatwierdzony przez MEN nr ewidencyjny w wykazie MEN: 570/1/2012”.
 60. R. J. Pawlak, H. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak, ”Ćwiczenia dla klasy 4 MATEMATYKA KROK PO KROKU (2012) z.1.”.
 61. R. J. Pawlak, H. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak, ”Ćwiczenia dla klasy 4 MATEMATYKA KROK PO KROKU (2012) z.2.”.
 62. R. J. Pawlak, H. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak, “Podręcznik dla klasy 5 MATEMATYKA KROK PO KROKU (2013). Zatwierdzony przez MEN nr ewidencyjny w wykazie MEN: 570/2/2013″,
 63. R. J. Pawlak, H. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak, “Ćwiczenia dla klasy 5 MATEMATYKA KROK PO KROKU (2013) z.1″.
 64. R. J. Pawlak, H. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak, “Ćwiczenia dla klasy 5 MATEMATYKA KROK PO KROKU (2013) z.2″.

Dr Mariusz Frydrych

 1. Mariusz Frydrych, ”Decomposable elements in eigenspaces of the curvature operator”, Differentail Geometry and Its Applications, Proc. Conf. Opava, August 24-28, 1992, Silesian University Opava 1993
 2. Mariusz Frydrych, Jerzy Kalina, ”A variational formula for the norm of the Ahlofors operator”, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Mathematics, vol. 48, No. 2, Warsaw 2000
 3. Mariusz Frydrych, Jerzy Kalina, ”Some remarks on partially holomorphic foliations”, Proceedings of Foliations: Geometry and Dynamics, Warsaw May 29-June 2000, World Scientific, Singapore 2002
 4. Mariusz Frydrych, Jerzy Kalina, ”Transversal holomorphicity and complex Frobenius Theorem”, Preprint (2002/28) Department of Mathematics and Informatics, Lodz University
 5. M. Jarocki, M. Frydrych, ”Rozproszone repozytorium obiektów jako sprzęg systemowy”, zawarte w pracy zbiorowej “Bazy danych. Struktury, algorytmy, metody” str. 57-64, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności 2006
 6. M. Frydrych, M. Jarocki, ”Integracja baz danych użytkowników w warunkach luźno sprzęgniętych sieci lokalnych”, Bazy danych nowe technologie, Bezpieczeństwo, wybrane technologie i zastosowania, pod red. S. Kozielskiego, B. Małysiak, P. Kasprowskiego, D. Mrozka, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności sp. z o.o., Gliwice, 2007, s. 251-256
 7. M. Jarocki, M. Frydrych, ”Projekt rozproszonego repozytorium klas i obiektów w zastosowaniach akademickich”, Konferencja Naukowa “Metody i narzędzia wytwarzania oprogramowania”, Szklarska Poręba, 14-16.05.2007 pod red. B. Hnatkowskiej, Z. Huzara, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2007, s. 411-418
 8. Mariusz Frydrych, ”Modelowanie charakterystyki generatora liczb pseudolosowych”, Wyższa Szkoła Informatyki, VI Sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, ISBN-978-83-60282-06-9, strony: 25-28.
 9. Mariusz Frydrych, Wojciech Horzelski, ”DBMAIL system poczty elektronicznej o architekturze bazodanowej”, Studia Informatica vol. 31 no 2B(90), Gliwice 2010
 10. D.Doliwa, M.Frydrych, W.Horzelski, ”Analiza współczynnika straty algorytmów pakowania First Fit oraz Best Fit przy ładunkach o rozkładzie Gaussa”, VIII Krajowe Sympozjum: Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, Łódź 2010
 11. Mariusz Frydrych, Wojciech Horzelski, ”Bazodanowa logika skrzynek poczty elektronicznej”, Zeszyty Naukowe WSInf Vol 10, Nr 2, 2011.
 12. Mariusz Frydrych, Wojciech Horzelski, ”Zastosowanie mechanizmu CDB do rozwijania aliasów pocztowych”, Studia Informatica vol.32 (97),Gliwice 2011, AMS: 68M20.
 13. Mariusz Frydrych, ”Application of elliptic curves”, Israeli-Polish Mathematical Meeting, Łódź 2011, Polish Mathematical Society (PTM) – opublikowany referat
 14. Mariusz Frydrych, Wojciech Horzelski, ”Modelowanie zapotrzebowania na zasoby sieciowe”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, vol. 11, nr 1, 2012r, ISSN 1643-0689, str 53-61.
 15. M. Frydrych, M. Kacperski, G. Zwoliński, “Pewne rodziny charakterystyczne kodów liniowych”, Zeszyty Naukowe WSInf Vol 12, Nr 1, 2013.

Dr Ewa Korczak-Kubiak

 1. A. Loranty, E. Korczak, Sz.M. Walczak, R.J. Pawlak, < I>”Programowanie w C++ a metoda projektu”, Zeszyty Naukowe WSInf, nr 3(1), 2004, str.93-106.
 2. R. Pawlak, E. Korczak, < I>”On some properties of essential Darboux rings of real functions defined on topological spaces”, Real Anal. Exch. 30(2), 2004/2005, pp. 495-506.
 3. Ryszard Pawlak, E. Korczak – Kubiak, ”First return limiting notions and rings of H-connected and iteratively H-connected functions”, Czechoslovak Mathematical Journal, Vol. 63, No. 3 (2013) pp. 679-700.
 4. R. J. Pawlak, A. Loranty, E. Korczak – Kubiak, ”Baire generalized topological spaces, generalized metric spaces and infinite games”, Acta Mathematica Hungarica, 140(3) (2013), 203–231, DOI: 10.1007/s10474-013-0304-1.
 5. R. J. Pawlak, E. Korczak Kubiak, H. Pawlak, “On rings of Darboux-like functions. From questions about the existence to discrete dynamical systems”, rozdział w monografii “Traditional and present-day topics in real analysis” (2013), str. 173-194 pod redakcją: M. Filipczak i E. Wagner-Bojakowskiej.

Dr Anna Loranty

 1. A. Loranty, Z. Walczak, ”Informatyczne przygotowanie nauczycieli w okresie zmian i transformacji”, publikacja pod redakcją J. Migdałka i B. Kędzierskiej, autorstwo rozdziału “Nauczyciele i technologia informacyjna. Matematyka i komputery”, Kraków 2002, 175–179.
 2. A. Loranty, ”On the generalization of the approximate continuity”, Folia Mathematica Vol. 10, No. 1, 2003, 59–65.
 3. A. Loranty, ”On the sequential density points”, Demonstratio Mathematica, vol. XXXVII, no. 2 (2004), 439–445.
 4. A. Loranty, ”Separation axioms of the density type topologies”, Reports on Real Analysis, Conference at Rowy 2003, 119–128.
 5. A. Loranty, E. Korczak, Sz. Walczak, R. Pawlak, ”Programowanie w C++ a metoda projektu”, Zeszyty Naukowe WSInf, nr 3(1) (2004), 93–106.
 6. A. Loranty, ”The <s> – density topology is not generated”, Tatra Mountains Mathematical Publications, vol. 34 (2006), 83–91.
 7. J. Hejduk, A. Loranty, ”On the lower and semi-lower density operator”, Georgian Mathematical Journal, vol 14(2007), No 4, 661–671.
 8. A. Loranty, ”The intersection conditions for <s> – density system of paths”, Real Analysis Exchange vol. 33(1) (2008), 41–50.
 9. R. J. Pawlak, A. Loranty, A. Bąkowska, ”On the topological entropy of continuous and almost continuous functions”, Topology and its Applications 158 (2011), 2022–2033, DOI: 10.1016/j.topol.2011.06.049.
 10. A. Loranty, ”Some remarks about continuous functions with respect to <s>-density topology”, część monografii Real functions, density topology and related topics, edytorzy M. Filipczak and E. Wagner – Bojakowska (p. 53-62), Łódź University Press 2011.
 11. R. J. Pawlak, A. Loranty, ”On the transitivity of multifunction and density of orbits in generalized topological spaces”, Acta Mathematica Hungarica, 135 (1–2) (2012), 56–66, DOI 10.1007/s10474-011-0149-4.
 12. R. J. Pawlak, A. Loranty, ”The generalized entropy in the generalized topological spaces”, Topology and its Application, Volume 159, Issue 7, 2012, 1734–1742, DOI: 10.1016/j.topol.2011.05.043.
 13. J. Hejduk, A. Loranty, ”Remarks on the topologies in the Lebesgue measurable sets”, Demonstratio Mathematica, Vol. XLV, No 3, 2012, 654–663.
 14. R. J. Pawlak, A. Loranty, E. Korczak – Kubiak, ”Baire generalized topological spaces, generalized metric spaces and infinite games”, Acta Mathematica Hungarica, 140(3) (2013), 203–231, DOI: 10.1007/s10474-013-0304-1.
 15. A. Loranty, R. J. Pawlak “On Baire generalized topological spaces and some problems connected with discrete dynamical systems”, rozdział w monografii “Traditional and present-day topics in real analysis” (2013), str. 151-172 pod redakcją: M. Filipczak i E. Wagner-Bojakowskiej.

Dr Andrzej Rogowski

 1. Andrzej Rogowski, ”Existence of Solutions of Nonconvex Optimization in Banach Spaces”, Demonst. Math. 21(1988) str. 175-188
 2. Andrzej Rogowski, ”Necessary Conditions for Optimality in Problems with Hyperbolic Partial Differential Equations”, Demonst. Math. 23 (1990) str. 617-632
 3. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, ”Periodic Solutions for a Class of Nonlinear Hyperbolic Equations”, Nonlinear Analysis 15 (1990) str. 787-796
 4. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, ”Duality for Nonlinear Abstract Evolution Equations”, Zeit. Anal. Anw. 10 (1991) str. 63-72
 5. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, ”Periodic Solutions in the Calculus of Variations and Differential Equations”, Nonlinear Analysis 21 (1993) str. 537-546.
 6. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, ”Duality and Variational Principles for Nonlinear Hyperbolic Equations”, World Congress of Nonlinear Analysts’92, Walter de Gruyter, Berlin, New York (1996) str. 223-231.
 7. Andrzej Rogowski, ”Duality for Nonconvex Optimal Control Problems Governed by Parabolic, Periodical Systems in Complex Hilbert Spaces. Necessary and Sufficient Optimality Conditions”, Springer-Verlag, 1994, Lecture Notes in Control and Information Sciences 197, str. 634-641.
 8. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, ”Periodic Solutions of Nonlinear Goursat Equation”, Proceedings of the Second International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics, Mi edzyzdroje (1995) str. 95-100.
 9. Andrzej Rogowski, ”Variational Analysis of the Nerve Equation”, Differential Equations and Dynamical Systems, 3 (1995) str. 7-13
 10. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, ”The existence of homoclinic solutions for hyperbolic equations”, J. Appl. Anal. 1 (1995) str. 79-89.
 11. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, ”Controllability of semilinear hyperbolic systems”, Proceedings of the Third International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics, Mi edzyzdroje (1996) str. 177-182.
 12. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, ”Variational duality methods in study nonlinear two points boundary problems”, Proceedings of the 1st Polish Symposium on Nonlinear Analysis, Wydawnictwo UŁ (1997), str. 83-93
 13. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, ”Local controllability of semi-linear n-D hyperbolic systems”, Proc. Fourth Intern. Symp. on Methods and Models in Automation and Robotics, 1997, str. 295-300
 14. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, ”Dependence on parameters for the Dirichlet problem with superlinear nonlinearities”, Topol. Methods Nonlinear Anal. 16 (2000), str. 145-160
 15. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, ”Existence of space periodic solutions for semi-linear hyperbolic systems. Controllability”, Electrical and Computer Engineering Series, 2001, str. 223-228
 16. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, ”Two-point boundary value problem with superlinear nonlinearities”, Nonlinear Analysis 47 (2001), str. 67-77
 17. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, ”On the new Variational Principles and Duality for Periodic Solutions of Lagrange Equations with Superlinear Nonlinearities”, J. Math. Anal. Appl. 264 (2001), str. 168-181
 18. Dariusz Idczak, Andrzej Rogowski, ”On a generalization of Krasnoselskii’s theorem”, J. Aus. Math. Soc. 72 (2002), str. 389-394
 19. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, ”Existence of solutions for the Dirichlet problem with superlinear nonlinearities”, Czechosl. Math. J. 53(128) (2003), str. 515-528
 20. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, ”Periodic Solutions of Lagrange Equations”, Topol. Methods Nonlinear Anal. 22 (2003), str. 167-180
 21. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, ”Multiple positive solutions for a nonlinear Dirichlet problem with nonconvex vector-valued response”, Proceedings of the Royal Society of Edinburgh: Section A 135A (2005), 105-117
 22. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, ”Correction to the paper “Existence of solutions for the Dirichlet problem with superlinear nonlinearities” [Czechoslovak Math. J. 53(128) (2003), 515--528]”, Czechoslovak Math. Journal 55(130) (2005), 543-544
 23. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, ”Addendum: “Dependence on parameters for the Dirichlet problem with superlinear nonlinearities” [Topol. Methods Nonlinear Anal. 16 (2000), 145--160] and “Periodic solutions of Lagrange equations” [Topol. Methods Nonlinear Anal. 22 (2003), 167--180]”, Topol. Methods Nonlinear Anal. 26 (2005), 385-389
 24. Marta Grzanek, Anna Michalak, Andrzej Rogowski, ”A nonsmooth Lyapunov function and stability for ODE’s of Carathéodory type”, Nonlinear Analysis 69 (2008), 337-342
 25. Marta Grzanek, Anna Michalak, Andrzej Rogowski, ”The converse Lyapunov’s theorem for ODEs of Carathéodory type”, Nonlinear Analysis 75 (2012), 453­-458

Dr Andrzej Rychlewicz

I. Spis wydrukowanych publikacji

 1. Rychlewicz Andrzej, ”On the algebraic embeddability in the class of functions possessing connected graphs”, Demonstratio Math. 23 (1990), no. 1, 101–111.
 2. Pawlak Ryszard J., Rychlewicz Andrzej, ”On a K. M. Garg’s problem in respect to Darboux functions”, Acta Univ. Lodz. Folia Math. No. 4 (1991), 99–108.
 3. Andrzej Rychlewicz, ”On continuous and quasi-continuous functions”, Real Analysis Exchange Vol. 19(2), 1993/94. pp.547-563;
 4. Andrzej Rychlewicz, ”The extending of Darboux functions with finite varation”, Real Analysis Exchange Vol. 20(2), 1994/5. pp.227-243;
 5. Andrzej Rychlewicz, ”On continuous functions”, Tatra Mountains Matematical Publications 8 1996, pp 101-103
 6. Ryszard Jerzy Pawlak, Andrzej Rychlewicz, ”On the continuity, discontinuity and nonmeasurability of locally relatively continuous functions”, Problemy Matematyczne 15, 1997, pp 23-32.
 7. Andrzej Rychlewicz, ”On Darboux functions with finie variation”, Tatra Mountains Matematical Publications, Vol 19(2), 2000, str. 155-165.
 8. V. V. Chistyakov, A. Rychlewicz, ”On the extension and generation of set-valued mappings of bounded variation”, Studia Mathematica 153 (3) (2002), 235-247.
 9. Rychlewicz Andrzej, ”On generalizations of the notion of continuity in bitopological spaces”, Tatra Mountains Matematical Publications 35 2007, pp 115-120
 10. Rychlewicz Andrzej, ”On generalizations of the notion of continuity of multifunctions in bitopological spaces”, Tatra Mountains Matematical Publications 40 2008, pp 1-11
 11. Rychlewicz Andrzej, ”On almost nearly continuity with reference to multifunctions in bitopological spaces”, Novi Sad J. Math. Vol. 38, No. 2, 2008, 5-14
 12. Rychlewicz Andrzej, ”On almost nearly continuous functions with reference to multifunctions”, Tatra Mountains Matematical Publications 42 2009, pp 61-62

II. Preprint

 1. Rychlewicz Andrzej, ”On the first return integral”, Wydzial Matematyki i Informatyki UŁ 2007

III. Inne opracowania

 1. Andrzej Rychlewicz, Kazimierz Żylak, ”NOWA MATURA Z MATEMATYKI”, Annał 1997, Łódź.
 2. Andrzej Rychlewicz, Kazimierz Żylak, ”NOWA MATURA Z MATEMATYKI – suplement”, Annał 1998, Łódź.
 3. Kazimierz Żylak, Andrzej Rychlewicz – praca pod redakcją, ”MATURA 2000, MATEMATYKA -profil ogólny i matematyczno-fizyczny, materiały dla nauczycieli i uczniów”, Warsztaty Szkolne ZSPP 1999, Łódź.
 4. Kazimierz Żylak, Andrzej Rychlewicz – praca pod redakcją, ”MATURA 2000, MATEMATYKA -technikum na podbudowie ZSZ, szkoły dla dorosłych, materiały dla nauczycieli i uczniów”, Warsztaty Szkolne ZSPP 1999, Łódź.
 5. Kazimierz Żylak, Andrzej Rychlewicz – praca pod redakcją, ”MATURA 2000, MATEMATYKA -licea zawodowe i inne szkoły z cyklem kształcenia 10 godzin, materiały dla nauczycieli i uczniów”, Warsztaty Szkolne ZSPP 1999, Łódź.
 6. Andrzej Rychlewicz, Kazimierz Żylak, ”ZADANIA Z MATEMATYKI DLA MATURZYSTÓW”, Annał 2000, Łódź.
 7. Kazimierz Żylak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz- praca pod redakcją, ”MATURA 2001, MATEMATYKA -profil ogólny i matematyczno-fizyczny, materiały dla nauczycieli i uczniów”, Warsztaty Szkolne ZSPP 2000, Łódź.
 8. Kazimierz Żylak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz – praca pod redakcją, ”MATURA 2001, MATEMATYKA -technikum na podbudowie ZSZ, szkoły dla dorosłych, materiały dla nauczycieli i uczniów”, Warsztaty Szkolne ZSPP 2001, Łódź.
 9. Kazimierz Żylak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz – praca pod redakcją, ”MATURA 2001, MATEMATYKA -licea zawodowe i inne szkoły z cyklem kształcenia 10 godzin, materiały dla nauczycieli i uczniów”, Warsztaty Szkolne ZSPP 2000, Łódź.
 10. Ryszard Pawlak, Alicja Rychlewicz, Andrzej Rychlewicz, Kazimierz Żylak, ”Matura 2002. Matematyka Krok Po Kroku. Zbiór zadań. Cz. I.”, Res-Polona 2000.
 11. Jacek Człapiński, Alicja Rychlewicz, Andrzej Rychlewicz, Kazimierz Żylak, ”Matura 2002. Matematyka. Poradnik dla nauczycieli i uczniów.”, Oficyna Wydawnicza Edukator, Łódź 2000.
 12. Ryszard Pawlak, Alicja Rychlewicz, Andrzej Rychlewicz, Kazimierz Żylak, ”Matura 2002. Matematyka Krok Po Kroku. Zbiór zadań. Cz. II.”, Res-Polona 2001.
 13. Ryszard Pawlak, Alicja Rychlewicz, Andrzej Rychlewicz, Kazimierz Żylak, ”Matura 2002. Matematyka Krok Po Kroku. Zbiór zadań. Cz. III.”, Res-Polona 2001.
 14. Ryszard J. Pawlak, Helena Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, Kazimierz Żylak, ”Matematyka krok po kroku. Program nauczania matematyki w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 3-letnim liceum profilowanym i 4-letnim technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony”, Res-Polona 2002.
 15. Ryszard J. Pawlak, Helena Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, Kazimierz Żylak, ”Matematyka krok po kroku. Podręcznik dla klasy pierwszej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum Zakres podstawowy i rozszerzony”, Res-Polona 2002.
 16. Ryszard J. Pawlak, Helena Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, Kazimierz Żylak, ”Matematyka krok po kroku. Zbiór zadań dla klasy pierwszej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum Zakres podstawowy i rozszerzony”, Res-Polona 2002.
 17. Ryszard J. Pawlak, Helena Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, Kazimierz Żylak, ”Matematyka krok po kroku. Podręcznik dla klasy drugiej liceum ogólnokształcącego Zakres rozszerzony”, Res-Polona 2003.
 18. Ryszard J. Pawlak, Helena Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, Kazimierz Żylak, ”Matematyka krok po kroku. Podręcznik dla klasy drugiej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum Zakres podstawowy”, Res-Polona 2003.
 19. Ryszard J. Pawlak, Helena Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, Kazimierz Żylak, ”Matematyka krok po kroku. Zbiór zadań dla klasy drugiej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum Zakres podstawowy”, Res-Polona 2003.
 20. Ryszard J. Pawlak, Helena Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, Kazimierz Żylak, ”Matematyka krok po kroku. Zbiór zadań dla klasy drugiej, liceum ogólnokształcącego Zakres rozszerzony”, Res-Polona 2003.
 21. Ryszard J. Pawlak, Helena Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, Kazimierz Żylak, ”Matematyka krok po kroku. Podręcznik dla klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego Zakres rozszerzony”, Res-Polona 2004.
 22. Ryszard J. Pawlak, Helena Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, Kazimierz Żylak, ”Matematyka krok po kroku. Podręcznik dla klasy trzeciej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum Zakres podstawowy”, Res-Polona 2004.
 23. Ryszard J. Pawlak, Helena Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, Kazimierz Żylak, Monika Fabijańczyk, ”Matematyka krok po kroku. Zbiór zadań dla klasy trzeciej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum Zakres podstawowy”, Res-Polona 2004.
 24. Ryszard J. Pawlak, Helena Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, Kazimierz Żylak, Monika Fabijańczyk, ”Matematyka krok po kroku. Zbiór zadań dla klasy trzeciej, liceum ogólnokształcącego Zakres rozszerzony”, Res-Polona 2004.
 25. Ryszard J. Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, Kazimierz Żylak, ”Matematyka krok po kroku. Nowa Matura Zbiór Zadań cz. I”, Res-Polona 2004.
 26. Ryszard J. Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, Kazimierz Żylak, ”Matematyka krok po kroku. Nowa Matura Zbiór Zadań cz. II”, Res-Polona 2004.
 27. Ryszard J. Pawlak, Monika Fabijańczyk, Helena Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, Kazimierz Żylak, ”Matematyka krok po kroku. Podręcznik dla klasy pierwszej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum Zakres podstawowy i rozszerzony”, Res-Polona 2009.
 28. Ryszard J. Pawlak, Monika Fabijańczyk, Helena Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, Kazimierz Żylak, ”Matematyka krok po kroku. Zbiór zadań dla klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum”, Res-Polona 2009.
 29. Monika Fabiańczyk, Ewelina Miksa-Kondaszewska, Przemysław Pawlak, Alicja Rychlewicz, Andrzej Rychlewicz, ”Matematyka. Zbiór zadań dla maturzystów. Zakres podstawowy”, Res-Polona 2012.

Dr Szymon M. Walczak

 1. Sz. Walczak, ”Collapse of warped submersions”, Ann. Pol. Mat. 89.2 (2006)
 2. Sz. Walczak, ”Collapse of foliated manifolds”, Diff. Geom. App., Vol 25/6 (2007), pp 649-654
 3. Sz. Walczak, ”Warped compact foliations”, Ann. Pol. Math. 94.3 (2008), 231-243
 4. W. Kozłowski, Sz. Walczak, ”Collapse of unit horizontal bundles equipped with a metric of Cheeger-Gromoll type”, Diff. Geom. App. Vol 27, Issue 3 (2009), 378-383.
 5. Sz. Walczak, ”Hausdorff leaf spaces for foliations of codimension one”, J. Math. Soc. Japan, Vol. 63, No 2, 473-502
 6. M. Czarnecki, Sz. Walczak, “De Sitter Space as a Computational Tool for Surfaces and Foliations”, American Journal of Computational Mathematics, Vol. 3 No. 1A, 2013, pp. 1-5. DOI: 10.4236/ajcm.2013.31A001.

Mgr Zofia Walczak

 1. A. Loranty, Z. Walczak, ”Informatyczne przygotowanie nauczycieli w okresie zmian i transformacji”, publikacja pod redakcją J. Migdałka i B. Kędzierskiej, autorstwo rozdziału “Nauczyciele i technologia informacyjna. Matematyka i komputery”, Kraków 2002, 175–179.
 2. Z. Walczak, “LaTeX dla niecierpliwych cz. 1″, wydanie I, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012.
 3. A. Hankus, Z. Walczak, LaTeX and graphics: Basics and packages”, TUGboat, Volume 34 (2013), No. 3, pp. 344–348.
 4. Z. Walczak, “LaTeX dla niecierpliwych cz. 1″, wydanie II, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.

Doktoranci w KMNM

Mgr Anna Grzybowska

 1. R. J. Pawlak, A. Loranty, A. Bąkowska, ”On the topological entropy of continuous and almost continuous function”, Topology and its Applications 158 (2011) 2022–2033
 2. R. J. Pawlak, A. Bąkowska, ”On some characterizations of Baire class one functions and Baire class one like functions”, Tatra Mountains Mathematical Publications Mathematical Institute of the Slovak Academy of Sciences 46 (2010),91-106
 3. R. J. Pawlak, A. Loranty, A. Bąkowska, ”On the local version of entropy”, REPORTS ON REAL ANALYSIS XXIII International Conference on Real Functions Theory, Niedzica 2009