Katedra Metodyki Nauczania Matematyki

 

Publikacje

Jednostka: Katedra Metodyki Nauczania Matematyki
Sekretariat: mgr Marzena Jaworska-Banert
tel.: +48 42 6355881
e-mail: marzena@math.uni.lodz.pl
Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Pawlak,
tel.: +48 42 6355880
e-mail: rpawlak@math.uni.lodz.pl
www: www.math.uni.lodz.pl/~rpawlak
Seminaria: “Funkcje rzeczywiste”, “Dydaktyka informatyki i matematyki”, Czwartek 8.30-10, Sala D103
Działalność naukowa:
 • teoria funkcji rzeczywistych (dokładniej problematyka topologicznych i algebraicznych własności klas funkcji szerszych niż rodzina wszystkich funkcji ciągłych)
 • dydaktyka matematyki (budowanie dojrzałości matematycznej na różnych szczeblach edukacji; przeszkody epistomologiczne; przygotowanie nauczycieli matematyki)
Działalność dydaktyczna: Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 2013/14 przez pracowników i doktorantów katedry:

 1. Algebra liniowa z geometrią 1
 2. Algebra liniowa z geometrią 2
 3. Algebra z teorią liczb w nauczaniu szkolnym
 4. Analiza matematyczna 3
 5. Analiza matematyczna w nauczaniu szkolnym
 6. Bezpieczeństwo systemów komputerowych
 7. Dydaktyka matematyki
 8. Dydaktyka matematyki (Pracownia)
 9. Dydaktyka matematyki w szkole wyższej
 10. Edycja tekstów matematycznych
 11. Fizyka w grach komputerowych
 12. It Work Environment
 13. Matematyka w praktyce szkolnej
 14. Metodyka nauczania matematyki 1 (SP)
 15. Metodyka nauczania matematyki 1 (G-PG)
 16. Metodyka nauczania matematyki 2 (G-PG)
 17. Metodyka nauczania matematyki 2
 18. Metodyka nauczania matematyki i informatyki 2
 19. Oprogramowanie użytkowe
 20. Podstawy algorytmów
 21. Podstawy dydaktyki
 22. Projekt dyplomowy z przygotowaniem do EL
 23. Projekt zespołowy
 24. Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania matematyki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
 25. Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania matematyki i przedmiotów stowarzyszonych w szkole podstawowej
 26. Seminarium dla doktorantów
 27. Systemy operacyjne
 28. Technologie informacyjne
 29. Teoria i praktyka w konkursach matematycznych
 30. Topologia
 31. Wprowadzenie do analizy matematycznej i algebry
 32. Wprowadzenie do LaTeX-a
 33. Wstęp do teorii miary i całki
 34. Wstęp do topologii
 35. Zaawansowane możliwości LaTeXa

Opieka nad praktykami pedagogicznymi:

 1. Praktyki pedagogiczne (SP) (we współpracy z Wydziałem Nauk o Wychowaniu)
 2. Praktyki pedagogiczne (G-PG) (we współpracy z Wydziałem Nauk o Wychowaniu)
 3. Praktyki z matematyki 1 (SP)
 4. Praktyki z matematyki 1 (G)
 5. Praktyki z matematyki 3 (PG)
Jednostka macierzysta: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Pracownicy naukowo-dydaktyczni: prof. dr hab. Ryszard Pawlak, prof. zw. ( www , mail )
dr Ewa Korczak-Kubiak, adiunkt ( www , mail )
dr Szymon Walczak, adiunkt ( www , mail )
Pracownicy dydaktyczni: dr Mariusz Frydrych, st. wykładowca ( mail )
dr Anna Loranty, st. wykładowca ( www , mail )
dr Andrzej Rogowski, st. wykładowca ( mail )
dr Andrzej Rychlewicz, st. wykładowca ( mail )
mgr Zofia Walczak, st. wykładowca ( www , mail )
Pracownicy emerytowani: dr Monika Fabijańczyk ( www , mail )
dr Anna Warężak ( mail )
Doktoranci: mgr Łukasz Dominiak
mgr Anna Grzybowska

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.