Katedra Geometrii

 
Jednostka: Katedra Geometrii
Sekretariat: mgr Marzena Jaworska-Banert,
tel.: +48 42 6355881
e-mail:
Kierownik: prof. dr hab. Paweł Walczak,
tel.: +48 42 6355900
e-mail:
www:
Seminaria:
 • “Wybrane zagadnienia geometrii różniczkowej”, Czwartek 10-12, sala A407
 • “Geometria zewnętrzna i konforemna”, Wtorek 10-12, sala A411
 • “Geometria konforemna w niskich wymiarach”, Środa 10-12, sala A411
Działalność naukowa: … Katedry skupia się na badaniach geometrii i dynamiki foliacji, związanych z nimi grup i pseudogrup holonomii, geometrycznej teorii grup, geometrii konforemnej rozmaitości riemannowskich oraz różnych uogólnień pojęcia rozmaitości (przestrzenie różniczkowe itp.). W zakresie dynamiki foliacji, grup i pseudogrup badania koncentrują się wokół pojęć entropii i wzrostów różnych typów. W zakresie geometrii konforemnej badania dotyczą głównie zależnych od niezmienników geometrycznych (np. typu krzywizny) oszacowań stopni quasi-konformności deformacji rozmaitości riemannowskich.
Działalność dydaktyczna:
 • Algebra liniowa z geometrią, 1, 2
 • Analiza na rozmaitościach
 • Computer Graphics 1
 • Elements of Algebra and Number Theory
 • Elementy topologii i geometrii różniczkowej
 • Geometria
 • Geometria różniczkowa 3, 4
 • Geometria szkolna
 • Geometria w grafice komputerowej
 • Grafika komputerowa
 • Laboratorium magisterskie
 • Linear Algebra with Analytic Geometry
 • Matematyka (Wydział Zarządzania)
 • Modelowanie i animacja komputerowa
 • Podstawy grafiki komputerowej
 • Programowanie grafiki
 • Projekt dyplomowy
 • Projekt zespołowy
 • Projektowanie grafiki użytkowej
 • Przetwarzanie obrazu i dźwięku
 • Seminarium
 • Seminarium doktoranckie
 • Seminarium magisterskie, 1, 2
 • Wprowadzenie do grafiki komputerowej
 • Wykład monograficzny
Jednostka macierzysta: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Skład osobowy:
Pracownicy naukowo-dydaktyczni: prof. dr hab. Paweł Walczak, prof. zw. ( , )
dr hab. Andrzej Biś, prof. nadzw. ( )
dr Dorota Blachowska, adiunkt ( )
dr Wojciech Kozłowski, adiunkt ( , )
dr Kamil Niedziałomski, adiunkt ( , )
Pracownicy dydaktyczni: dr Maria Banaszczyk, st. wykladowca ( , )
dr Marek Badura, st. wykladowca ( , )
dr Adam Bartoszek, st. wykladowca ( , )
dr Maciej Czarnecki, st. wykladowca ( , )
Pracownicy emerytowani: dr Alina Chądzyńska
dr Zenon Piesyk
dr Bronisława Walczak ( )
Doktoranci: mgr Adam Grzesiński
mgr Karolina Lamkowska
mgr Magdalena Lużyńczyk
mgr Agnieszka Namiecińska
mgr Jarosław Paprocki
mgr Tomasz Zawadzki

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.