Katedra Geometrii Algebraicznej i Informatyki Teoretycznej

 

Publikacje

Jednostka: Katedra Geometrii Algebraicznej i Informatyki Teoretycznej
Sekretariat: Joanna Chmielewska
tel.: +48 42 6355907
e-mail: kis@math.uni.lodz.pl
Kierownik: prof dr hab. Tadeusz Krasiński
tel.: +48 42 6355863
e-mail: krasinsk@uni.lodz.pl
Seminaria: Geometria analityczna i algebraiczna zespolona
Komputery biomolekularne ( www )
Działalność naukowa:
 • teoria osobliwości krzywych
 • odwzorowania wielomianowe
 • teoria przecięć w geometrii analitycznej i algebraicznej
 • komputery biomolekularne
Działalność dydaktyczna:
 • Algebra
 • Algebra 1
 • Algebra 2
 • Algebra abstrakcyjna
 • Algebra liniowa (Wydział Zarządzania)
 • Algebra and Number Theory
 • Analiza matematyczna dla informatyków 1
 • Analiza techniczna i fundamentalna
 • Application Software
 • Compensatory Mathematics (IGL)
 • Discrete Mathematics (IGL)
 • Elementy matematyki dyskretnej
 • Geometria algebraiczna
 • Matematyka (Wydział Zarządzania)
 • Matematyka i statystyka w finansach (Wydział Zarządzania)
 • Kryptografia
 • Projekt dyplomowy
 • Oprogramowanie użytkowe
 • Proseminarium 1
 • Proseminarium 2
 • Sieci komputerowe
 • Środowisko pracy informatyka
 • Podstawy programowania
 • Powierzchnie Riemanna
 • Projekt dyplomowy
 • Projekt dyplomowy z przygotowaniem do EL
 • Projekt zespołowy
 • Repetytorium z matematyki
 • Technologie informacyjne (Wydział nauk o Wychowaniu)
 • Teoretyczne podstawy informatyki
 • Teoria obliczeń i złożoności
 • Topologia
 • Wstęp do informatyki
 • Wstęp do topologii (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
 • Wybrane oprogramowanie matematyczne
Jednostka macierzysta: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Skład osobowy:
Pracownicy naukowo-dydaktyczni: prof. dr hab. Tadeusz Krasiński, prof. zw. ( www, mail )
dr Szymon Brzostowski, adiunkt ( www, mail )
dr Grzegorz Oleksik, adiunkt ( www, mail )
dr Sebastian Sakowski, adiunkt ( www, mail )
dr Justyna Walewska, adiunkt ( www, mail )
Pracownicy dydaktyczni: dr Helena Pawlak, st. wykladowca ( mail )
dr Aneta Tomaszewska, st. wykladowca ( www, mail )
dr Agnieszka Vizvary, st. wykładowca ( mail )
Pracownicy emerytowani: dr hab. Mirosław Filipczak, prof. nadzw. ( mail )
dr Janusz Jaskuła ( mail )
Doktoranci: mgr Miłosz Gruchała ( mail )
mgr Tomasz Rodzeń ( mail )
mgr Łukasz Rogowski ( mail )