Katedra Analizy Nieliniowej

 

Publikacje

Jednostka: Katedra Analizy Nieliniowej
Sekretariat: Danuta Marędziak,
tel.: +48 42 6355963
e-mail: maredziak@math.uni.lodz.pl
Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Włodarczyk,
tel.: +48 42 6355913
e-mail: wlkzxa@math.uni.lodz.pl
Seminaria:
 • “Iteracyjna aproksymacja, punkty najlepszej bliskości, punkty stała, multifunkcje i punkty końcowe”, prof. dr hab. Kazimierz Włodarczyk, wtorek 10-12, sala A332
 • “Wybrane zagadnienia geometrycznej teorii funkcji”, prof. dr hab. Zbigniew Jakubowski, wtorek 10-12, sala A329
Działalność naukowa:
 • teoria punktu stałego
 • iteracje
 • nieskończenie wymiarowa holomorficzność
 • nieliniowa analiza funkcjonalna
 • multifunkcje
Działalność dydaktyczna:
 • Advanced Programming Techniques
 • Introduction to Computer Science
 • Konstrukcja kompilatorów
 • Matematyka bankowa
 • Modelowanie i analiza systemów informatycznych
 • Nowoczesne metody wizualizacji 3D
 • Nowoczesne techniki tworzenia gier
 • Oprogramowanie PLM
 • Paradygmaty i języki programowania
 • Praca zespołowa w projektach Java
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Programowanie obiektowe
 • Programowanie urządzeń przenośnych
 • Projektowanie interfejsów użytkownika
 • Seminarium 1
 • Seminarium 2
 • Środowisko pracy informatyka
 • Teoria i praktyka programowanie gier komputerowych
 • Teoria gier w ekonomii
 • Ubezpieczenia majątkowe
 • Wstęp do ubezpieczeń
 • Zarządzanie projektem informatycznym
Jednostka macierzysta: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Skład osobowy:
Pracownicy naukowo-dydaktyczni: prof. dr hab. Kazimierz Włodarczyk, prof. zw. ( mail )
dr Dorota Klim, adiunkt ( mail )
dr Agnieszka Sibelska, adiunkt ( www , mail )
dr Cezary Obczyński, adiunkt ( www , mail )
dr Robert Plebaniak, adiunkt ( www , mail )
dr Dariusz Wardowski, adiunkt ( www , mail )
prof. dr hab. Zbigniew Jakubowski, prof. zw. [emeryt] ( mail )
Pracownicy dydaktyczni:
dr Gabriela Adamczyk, st. wykładowca ( www , mail )
dr Robert Kowalczyk, st. wykładowca ( www , mail )
dr Anna Łazińska, st. wykładowca ( www , mail )
Doktoranci: mgr Mariusz Kubiński (www , mail)

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.