Katedra Analizy Funkcjonalnej

 

Publikacje

Jednostka: Katedra Analizy Funkcjonalnej
Sekretariat: Danuta Marędziak,
tel.: +48 42 6355963
e-mail: maredziak@math.uni.lodz.pl
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Banaszczyk,
tel.: +48 42 6355905
e-mail: wbanasz@math.uni.lodz.pl
Seminaria:
 • “Wybrane zagadnienia geometrycznej analizy funkcjonalnej”, prof. dr hab.W. Banaszczyk, Poniedziałek 10-12, A407
Działalność naukowa:
 • nieskończenie wymiarowe przemienne grupy topologiczne;
 • nieliniowa analiza funkcjonalna wraz z zastosowaniami;
  • rozwiązywalność i struktura zbioru rozwiazań nieliniowych problemów brzegowych dla równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych;
  • nieliniowe układy dynamiczne, ich chaotyczność, istnienie atraktorów i teoria bifurkacji;
 • geometria wypukła i dyskretna.
Działalność dydaktyczna:
 • Analiza algorytmów
 • Analiza funkcjonalna
 • Analiza matematyczna 3
 • Analiza matematyczna 4
 • Animacja i efekty specjalne w postprodukcji video
 • Architektura systemów komputerowych
 • Architecture Computer Systems
 • Edycja postprodukcyjna materiału video
 • Techniki algorytmiczne
 • Techniki edycji obrazu
Jednostka macierzysta: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Skład osobowy:
Pracownicy naukowo-dydaktyczni: prof. dr hab. Wojciech Banaszczyk, prof. zw. ( mail )
dr Artur Lipnicki, asystent ( mail )
Pracownicy dydaktyczni:
dr Wioletta Karpińska, st. wykładowca ( www , mail )
Pracownicy dydaktyczni
emerytowani:
dr Józef Białas, st. wykladowca ( mail )
dr Andrzej Fabijańczyk, st. wykladowca ( www , mail )

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.