Kamil Rychlewicz zwycięzcą Olimpiady Matematycznej

 

Kamil Rychlewicz, syn dra Andrzeja Rychlewicza został zwycięzcą Olimpiady
Matematycznej. Nauczycielem Kamila jest dr Andrzej Komisarski.
Kamil będzie reprezentował Polskę na a LIV Międzynarodowej Olimpiadzie
Matematycznej, która odbędzie się w Santa Marta (Kolumbia) w dniach
21-28 lipca br. GRATULUJEMY Kamilowi i jego nauczycielom