Językowe testy diagnostyczne studentów w b.r. akademickim.

 

LINK- OGŁOSZENIE DLA STUDENTÓW dot. testów językowych w roku akademickim 2013-2014

 

Tak jak podano w załączonej informacji testy diagnostyczne będą dostępne na uniwersyteckiej platformie zdalnego nauczania e-Campus (https://moodle.uni.lodz.pl) od 15 listopada 2013.

Testy należy rozwiązać w terminie do 31 grudnia 2013.

Jednocześnie przypominam, że klucz dostępu dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki to – MA74

W sprawach merytorycznych dot. testów prosimy kontaktować się ze Studium Języków Obcych UŁ ul. Pomorska 161, 90-236 Łódź, Sekretariat – tel. 42 635-52-72 

W przypadku problemów technicznych (logowanie do platformy, dostęp do kursów z testami), prosimy o kontakt z naszym Zakładem, z administratorem platformy e-campus nnoadmin@uni.lodz.pl

I don’t think raw exporting is necessary in this case, since https://trackingapps.org/ it’s unlikely you’ll be doing any further edits
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.